Caleidoscop

Publicația ,,Sărcia”, nr. 54, pagini de cultură, tradiție și spiritualitate, anul XXVI   

Publicația ,,Sărcia”, nr. 54, pagini de cultură, tradiție și spiritualitate, anul XXVI   

Sub îngrijirea unui colegiu redacțional în frunte cu nou alesul redactor responsabil, Lucian Moșescu junior, a apărut o nouă ediție a publicației ,,Sărcia”.

Pe prima pagină, Pr. Ic. Stavr. Cristian Popi, semnează articolul ,,Soborul Maicii Domnului”, amintind creștinilor: ,,Maica Domnului este începutul mântuirii noastre!”.

Despre activitatea Bisericii Ortodoxe Române din Sărcia scrie Lucian Moșescu junior. După cum menționează dânsul, manifestările spirituale prevăzute în anul 2020 nu s-au organizat din cauza pandemiei Covid-19.

Despre marcarea jubileului a 25 de ani de apariție neîntreruptă a publicației ,,Sărcia” scrie, neobositul cronicar al satului, Iancu Murărescu. În articolul editorial, Iancu Murărescu amintește anul 1994, când a fost întemeiată această revistă a satului Sărcia, care a apărut sub egida Comunității Românilor din Serbia. Dânsul, ca primul redactor, dorește ca această publicație să-și mențină cursul și să nu își stingă activitatea în anii care vin.

Valeri Moșescu îi amintește pe donatorii care au sprijinit apariția neîntreruptă a publicației ,,Sărcia”. În mod aparte le mulțumește consătenilor stabiliți în S.U.A., precum și oamenilor de bună-credință pentru gestul arătat.

În continuare, scrie Iancu Murărescu despre premiera filmului artistic ,,Iza ničeg 2”, turnat la Sărcia, un film artistic de lung metraj regizat de Gvozden Bosić,care a trăit o perioadă la Sărcia, fiind un prieten apropiat al românilor.

O pagină întreagă este dedicată colindelor și poeziilor de Crăciun pentru a ne arăta cum sărcienii păstrează obiceiurile în satul lor.

Următoarea pagină este dedicată prietenilor dragi, colaboratori fideli ai revistei ,,Sărcia”. Pe această pagină sunt publicate lucrările umoristice ale lui Pavel Pancaricean Lonti.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 6 din 6 februarie 2021