Lumea femeii

30 de ani de muncă pedagogică dedicată elevilor

30 de ani de muncă pedagogică dedicată elevilor

Măiestria unui dascăl constă în construirea unei relații eficiente între el și elevii săi. Un dascăl bun este acea persoană care dovedește, în egală măsură, umanism și dragoste față de copii, spirit de obiectivitate, dreptate, cinste, curaj, corectitudine, răbdare, optimism, modestie și fermitate.

Un dascăl care dovedește măiestrie pedagogică este mai mult decât un reputat profesionist, este artistul desăvârșit în meseria lui. Mărioara Gean Muntean este învățătoarea care timp de 30 de ani a muncit alături de elevii ei dragi, care și în ziua de azi îi sunt recunoscători. Se mândrește și pentru faptul că în această perioadă în care și-a desfășurat activitatea pedagogică, a instruit și educat multe generații de elevi, mulți dintre ei fiind astăzi medici, învățători, farmaciști, economiști, oameni cu o carieră împlinită.
După absolvirea Școlii Elementare din satul natal, Mărioara continuă Școala Medie la Vârșeț, despărțământul de pedagogie. După absolvirea școlii liceale, urmează studiile la Academia Pedagogică ,,Živa Jovanović“ din Vârşeţ, profilul propunător la învăţământul pe clasă.

În anul 1993 a absolvit studiile la Școala Superioară pentru Educatori, profilul educator, iar în anul 1999 și-a susținut examenul de licență la Facultatea de Învăţători din cadrul Universității din Belgrad, profilul profesor la învăţământul pe clase. În anul 1995 a început să lucreze pe postul de învăţător la Școala Elementară ,,3 Octombrie” din Sân-Mihai.

După cum ne-a mărturisit, dragostea față de această profesie s-a înfiripat încă de pe băncile şcolare, având-o drept model pe fosta ei învăţătoare, doamna Rodica Todoran. Mărioarei i-a plăcut, din fragedă copilărie să citească, această pasiune cultivând-o și în prezent.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 50 din 10 decembrie