Tradiții

77 de ani de activitate

77 de ani de activitate

În acești 77 de ani, membrii societății s-au prezentat pe toate continentele, în afară de Australia, și au luat primul loc la diferite festivaluri provinciale, republicane, de stat și internaționale. Au primit recunoștința orașului Novi Sad, a Provinciei Autonome Voivodina, a Republicii Serbia, au primit premiul „Vuk Karadžić”, „Iskra kulture”, „Oktobarska nagrada”, „Prvomajska nagrada”, „Nagrada punoletstva”.

„Activitatea societății se desfășoară pe mai multe secțiuni, împărțite în secțiunea folclorică și muzicală. În cea muzicală, avem secțiunea instrumentală, vocală, mixtă și corul copiilor, avem orchestra de muzică populară, a tineretului și grupul vocal. Avem și școli de instrumente tradiționale și de chitară. Când este vorba despre secțiunea folclorică, avem membri de la vârsta de patru până la cea de șaptezeci de ani, în unele grupuri de veterani și recreative”, aflăm de la directorul societății, Miodrag Petković.

Societatea a fost înființată în anul 1945, cu scopul de păstrare a tradiției și obicieiurilor etniilor care trăiesc în Voivodina multietnică. Până la începutul războaielor și prăbușirea statului, societatea, ca și toate societățiile cultural-artistice din Iugoslavia, a avut un program iugoslav. S-au jucat dansuri din Slovenia, Croația, Bosnia, Macedonia și Muntenegru, dar bineînțeles cea mai mare parte din program a fost constituită din Serbia, printre care și dansurile minorităților naționale din Voivodina. Acum, dansurile minorităților naționale se joacă mai puțin, iar societatea se bazează pe folclorul sârbilor din Voivodina, Serbia și alte teritorii unde sârbii au trăit de mai multe secole.

Danijela BAKIĆ SCUMPIA

integral îl puteți citi în numărul 46 din 10 noiembrie