Serbia
20
clear sky

A fost adoptat bugetul pentru anul 2021

În ultima săptămână a anului trecut, în sala de congrese a Centrului „Milenium” s-a desfășurat sedința Adunării Orașului Vârșeț, condusă de președintele Adunării Predrag Mijatović. Pe ordinea de zi au fost 42 de puncte, cu accentul pe adoptarea bugetului pentru anul 2021. Primarul Dragana Mitrović a prezentat cu detalii propunerea de buget și a subliniat că bugetul orașului Vârșeț pentru 2021 este realist și elaborat cu atenție, responsabilitate și sârguință.

Dragana Mitrović a scos în evidență faptul că bugetul total al orașului pentru 2021, planificat în funcție de toate sursele de finanțare, este de 2.216.773.000 dinari. A fost stabilit un excedent bugetar de 50.840.551 dinari. A fost vorba și despre subvenționarea întreprinderii publice „Drugi Oktobar”, investiții financiare în reconstrucția și modernizarea stației centrale de epurare a apelor uzate în valoare de 77 de milioane dinari. De asemenea, sunt planificate 8 milioane dinari pentru subvenționarea unei părți a costurilor de la Centrul „Milenium”. Pentru învățământul elementar sunt planificate 127.565.000 dinari, pentru învățământul mediu – 47.840.000 dinari, pentru instituțiile preșcolare – 168.070.000 dinari. Urmează: 40 de milioane dinari pentru Centrul de Asistență Socială, 8 milioane dinari pentru Crucea Roșie și 6 milioane dinari pentru cantina publică. Activitățile organizațiilor nonguvernamentale vor fi susținute cu 137.200.000 dinari, iar 129.700.000 dinari vor fi alocate pentru instituții și evenimente culturale. Suma de 37.938.000 dinari va fi alocată Organizației Turismului din Vârșeț și evenimentelor turistice. Alocările pentru clădiri și facilități în ceea ce privește construcțiile vor fi de aproximativ 218 de milioane dinari.

Cele mai mari investiții se referă la pregătirea documentației tehnice și dotarea unei părți din zona industrială de nord cu infrastructură.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 1 din 9 ianuarie 2021