Reflecţii

A plecat dintre noi Lucian Danilov, activist cultural de neînlocuit (1966-2021)

A plecat dintre noi Lucian Danilov, activist cultural de neînlocuit (1966-2021)

A plecat dintre noi încă un om bun, drept și, mai presus de orice, o persoană fără de care viața culturală a românilor din Serbia va rămâne știrbită. Ne-a părăsit și Lucian Danilov, cel care a lăsat atâtea urme în viața culturală a Banatului sârbesc încât, dacă va și încerca cineva să le șteargă, nu va reuși cu una cu două. Urmele lăsate și căile trasate de Lucian Danilov în viața culturală se întind, în timp și spaţiu, până la înălțimi neatinse de mulți dintre cei care au înotat în apele culturii, dar nu s-au îndepărtat de mal.
Eforturile sale în vederea păstrării și promovării culturii și a identității românești au constat în activităţile pe care le-a desfăşurat cu ansamblurile de dansatori din Doloave, Glogoni, dar și din alte localități din împrejurimi. Cu acelaşi scop, a ţinut, în mod constant, legături cu colaboratorii din România şi cu diferite instituții și asociații din patria mamă. Acestea au dus la organizarea diferitelor manifestări (,,Seara românească”), a taberele de folclor în România și Serbia, a atelierului de limba română… Lucian Danilov a invitat formații folclorice din România la manifestările din Voivodina și restul Serbiei, a stabilit legături între formațiile folclorice românești cu cele din regiune, în special cu cele din fostele republici iugoslave.
În viața culturală a satului natal a intrat în anul 1984, când a devenit membru al formației de dansuri din cadrul Casei de Cultură din Doloave. La postul de coregraf a venit în anul 1992. De foarte multe ori zicea că dragostea față de dans a moștenit-o de la membrii familiei sale. Tatăl său a fost încadrat, 40 de ani, în activitatea S.C.A. ,,Ion Creangă”, iar o perioadă a fost și dirijorul fanfarei din sat. Străbunicul lui Lucian a dirijat şi el fanfara prin anii 30 ai secolului trecut.
Lucian Danilov a lucrat şi la Școala Generală ,,Aksentije Maksimović”, pe post de coordonator artistic și coregraf, instruind copiii mici. Între anii 2000 şi 2006 a fost instructorul formației de dansuri din Maramorac. A colaborat o perioadă și cu formațiile de dansuri din Deliblata, Cuvin și Pločice, unde a înființat formația de dansatori a școlii generale.
La Casa de Cultură din Doloave a fost angajat din anul 2001 pe mai multe posturi. A organizat un număr mare de manifestări, fiind: coordonator artistic și organizator al Festivalului ,,Ivanjsko cveće” (2000-2013); organizator al manifestării ,,Întâlnirea ansamblurilor foclorice” (1998); președintele Comitetului Local de Organizare a Festivalului de Folclor și Muzică Românească al Copiilor din Voivodina (Doloave, 1999). S-a implicat trup și suflet în organizarea Festivalului Copiilor și al Marelui Festival de Muzică și Folclor al Românilor din Voivodina (Doloave, 2019), a fost coordonatorul executiv al Comitetului Local de Organizare. Acestea se numără printre cele mai mari realizări ale lui Lucian Danilov pentru că, deşi a trăit în ultimii ani la Belgrad, a purtat în inimă satul natal.
Printre activităţile lui Lucian Danilov se numără şi participarea cu S.C.A ,,Veselia” din Glogoni la Festivalul ,,Vatra Mioriței” din Focșani, la manifestările din Deta, Mănăștur (România), cât și la cele din Serbia, între care: Festivalul Tradițiilor de la Vrbas, evenimentele de la Cuvin, Iancaid, Sân-Ianăș.
Datorită eforturilor făcute de Lucian Danilov, Casa de Cultură din Doloave a fost de mai multe ori laureată a premiilor de vârf în țară și în străinătate. A colaborat cu foarte mulți coregrafi, soliști vocali și instrumentiști, cu directori și manageri ai instituțiilor culturale. A fost nelipsit din viața cultură a românilor din Banat, fiind, până în ultimele zile ale vieții, vicepreședintele Consiliului Executiv al Festivalului de Folclor și Muzică Românescă din Voivodina – Republica Serbia.
Lucian Danilov a colaborat cu Asociația Românilor din Ovcea, cu românii din Satu Nou, Deliblata, Cuvin, Iancaid, Sân-Ianăș și din multe alte localități. A fost președintele Asociației ,,Banatul” din Doloave şi a participat la mai multe concursuri culturale transfrontaliere cu parteneri din România.     
A avut foarte multe planuri, iar despre unele dintre acestea ne-a vorbit într-un recent interviu apărut în săptămânalul ,,Libertatea”: ,,În ceea ce priveşte planurile pentru perioada următoare accentul este pe o colaborare mai strânsă cu România, pe stabilirea legăturilor cu organizații asemănătoare din Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Croația și Muntenegru, pe invitarea acestor formații la festivalurile din România, cât și pe invitarea ansamblurilor din România în aceste țări. La fel, planurile includ şi o activitate mai intensă în ceea ce priveşte păstrarea limbii române și a cultivării acesteia printre românii de la noi, dar şi un angajament mai mare în activitățile deja amintite”, a spus Lucian înainte de a-şi lua zborul spre zările celeste. Le-a lăsat o moştenire generaţiilor care urmează să preia sarcina deloc uşoară de a păstra și de a promova valorile culturale ale românilor de pe aceste meleaguri.


Valentin MIC