Reverberații culturale

Activitatea bogată a săptămânalului ,,Libertatea”

Activitatea bogată a săptămânalului ,,Libertatea”

Luni, 4 octombrie a.c., C.P.E. ,,Libertatea” din Panciova a fost vizitată de două cercetătoare din Rusia, mai concret de la Universtitatea din Sankt Petersburg, oraș cu bogate tradiții culturale și un centru important al multiculturalismului în această parte a Europei. Este vorba despre dr. Maria Rojiva și dr. Natalia Golant, dânsele fiind specializate în domeniul istoriei și a antropologiei.

Bune cunoscătoare a limbii române, preocupate în cercetările lor de minoritatea română din Serbia, în special de comunitățile românofone din Serbia de Nord-Est, dar și de românii din Banatul sârbesc, au realizat mai multe vizite pe acest spațiu geografic în scopul documentării și colectării materialului pentru cercetările pe care le realizează. La începutul acestui an, cele două savante au efectuat încă o vizită în Banatul nostru, poposind la Vârșeț. Cu acea ocazie au vizitat Liceul „Borislav Petrov Braca”, Școala de Studii Înalte „Mihailo Palov”, Catedrala ortodoxă română și biserica greco-catolică română din acest oraș, iar acum, cu această ocazie, au vizitat și Panciova, fiindu-le cunoscut faptul că și orașul de pe Timiș, pe lângă Vârșeț, reprezintă unul din mediile urbane foarte importante pentru minoritatea română din Banatul sârbesc, care a jucat un rol deloc neglijabil în istoria acestei comunități. În acest context, doamnele Maria Rijova și Natalia Golant au vizitat sediul C.P.E. Libertatea, unde au fost întâmpinate de directorul adjunct și redactor responsabil a.i., Valentin Mic, dar și de angajații acestei instituții de o deosebită însemnătate pentru minoritatea românească de la noi.
Cele două cercetătoare au fost însoțite de profesorul dr. Mircea Măran, care dealtfel colaborează de mai mult timp cu dânsele și care a și participat la webinarul organizat în această primăvară la Sankt-Petersburg, având ca temă rezultatele cercetărilor celor două savante realizate iarna trecută la Vârșeț și în zona Serbiei de Răsărit, în special cele care se refereau la rolul și importanța Bisericii Ortodoxe Române în viața minoritară a românilor de pe acest spațiu geografic.Valentin Mic, director adjunct și redactor responsabil a.i. al săptămânalului „Libertatea”, le-a informat pe vizitatoare despre istoriatul acestei instituții, despre modul în care funcționează ea, despre importanța ei pentru minoritatea română din Serbia, subliniind bogata tradiție în domeniul jurnalisticii, al publicisticii și editurii în limba română de care se bucură această Casă. ,,Desigur că probleme sunt multe, în special în ceea ce privește numărul abonaților, care scade din ce în ce mai mult paralel cu descreșterea numărului de etnici români pe teritoriul Republicii Serbia, dar sunt mai multe posibilități sau modalități cum s-ar putea depăși această situație” a menționat director adjunct și redactor responsabil a.i. Valentin Mic, subliniind, în continuare că „ C.P.E. „Libertatea” este sprijinită financiar de autoritățile de stat al Provinciei Autonome Voivodina, iar întemeietorul acestei instituții este Consiliul Național al Minorității Naționale a Române. Libertatea este unicul săptămânal care apare în limba română pe teritoriul Serbiei și care are o tradiție de apariție neîntreruptă din anul 1945 până și până în zilele noastre”.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 9 octombrie 2021