Cultură

,,Armonia Hermetică a Cosmosului”, o lucrare – document unică

,,Armonia Hermetică a Cosmosului”, o lucrare – document unică

Joi, 23 februarie, cu începere de la ora 17, în spațiul expozițional al Galeriei de Arte ,,Armonii cromatice” din Timișoara a avut loc prezentarea cărții ,,Armonia Hermetică a Cosmosului” de conf. univ. dr. Gabriel Kelemen. Mariana Stratulat, director al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”, angajați și jurnaliști ai acestei instituții – Adriana Petroi, Silvia Batančev și Georgeta Obagean – au onorat evenimentul cu prezența lor.

Cartea, plină de sugestii și argumentări, se dovedește a fi unică în problema înțelegerii cosmosului din perspectiva unor inter-relaționări: artă-știință-filosofie,   prin filtre existențiale de la micro-mezo la macrocosmos, într-o hermeneutică racordată impresionant de la infinitul cosmic la parametrii vieții umane.

Autorul a explicat că acest volum este o lucrare de sinteză ce coroborează imagini desenate, elaborate pe parcursul mai multor ani de cercetare. Volumul este structurat în cinci părți, având un caracter universal, ilustrând de la simplu la complex metamorfozele indisolubile ce au ca fundament arhetipal unitatea comuniunii morfodinamice dintre sferă și spirală, dintre sferă și vortex, văzute ca principiu generativ prin care emerge ierarhic și progresiv întregul polimorfism natural/ artificial regăsit pe scara dimensională de la macro la mezo și microcosmos.

Jurnalista Veronica Balaj descrie cartea în felul următor: ,,Fără îndoială, Armonia Hermetică a Cosmosului este o lucrare-document unică și inedită ce se înscrie, generos și iscusit, grație autorului său, G. Kelemen, într-un orizont cuprinzător și complex al retoricii ce pune în discurs, într-o alianță verbo-iconică, pledoaria pentru nevoia de căutare și regăsire a armoniilor arhetipale fundamentale”.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 61 din 4 martie