Caleidoscop

Asociaţia românilor din Rudna Glava

Asociaţia românilor din Rudna Glava

Rudna Glava este o așezare din municipiul Majdanpek. Potrivit ultimului Recensământ, în această localitate locuiesc peste 2.000 de locuitori, cu o tendință de scădere față de recensămintele anterioare. Deși o parte din populație s-a declarat ca sârbi la Recensământ, în localitatea Rudna Glava locuiesc români, care sunt numiți de majoritatea populației sârbe, cu numele de Valahi (Vlasi). De aceea, nu este de mirare că, miercuri, 18 august curent, a fost inițiată înființarea unei noi organizații, asociație care are ca scop să participe activ la păstrarea a ceea ce a mai rămas din bogata tradiție a acestei regiuni.

În localitatea Rudna Glava se află o așezare arheologică ce aparţine culturii din antichitate – Vinča. În ocnele acestui așezământ vechi a fos păstrată cea mai veche tehnologie de exploatare a cuprului. Unelte de exploare a acestui mineral au fost îngropate în locul unde s-a extras cuprul, ceea ce a reprezentat o rămășiță din acea perioadă. În secolul al III-lea a erei noastre., minerii romani datorită acestei tehnologii pe care au găsit-o aci, au folosit-o al exploatarea minereului de cupru și de fier.
Despre această descoperire se va vorbi și în perioada care urmează. În săptămâna lăsată în urmă această poveste a devenit realitate datorită nou-înființatei asociații a Valahilor (Românilor) ,,Asociația românilor din Rudna Glava” .


Goran Brjazović, președintele asociației, a salutat participanții și a mulțumit tuturor celor care au fost prezenți la această adunare. După cum a spus el, „deși aceasta este una dintre asociațiile care s-au înființat, ea are specificul ei, deoarece are ca scop de a păstra tradiția orală a românilor din Rudna Glava. Există multe povești, legende și basme interesante legate de această regiune, care sunt pe cale de dispariție. Prin transmiterea lor pe cale orală, ele vor fi păstrate într-o oarecare măsură, dar ceea ce este și mai semnificativ ar fi dacă, aceste însemnări vor fi notate, pentru că în acest mod ele vor rămâne scrise în timp și în memoria acestei etnii”.


Unul din inițiatorii acestei adunări este arhitectul Ivica Glisić, președintele Forumului pentru Istorie și Cultură. Pe măsură ce și dânsul s-a implicat în acest proiect, printre altele, a spus că, nu poți scăpa de soartă… precum spune și proverbul. Făcând o comparație cu evenimentele de până în prezent, într-adevăr este nevoie să se întâmple precum este prescris.

Jasmina GLIŠIĆ

integral îl puteți citi în numărul 36 din 3 septembrie