Reflecţii

Au fost semnate contracte pentru bursele elevilor din ciclul primar

Au fost semnate contracte pentru bursele elevilor din ciclul primar

Președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Daniel Magdu, a vizitat vineri, 4 noiembrie, Școala Elementară ,,George Coșbuc” din Torac. Cu această ocazie, s-au semnat contractele pentru acordarea de burse cu părinții elevilor înscriși în clasa I cu limba de predare română.

Bursele se acordă tuturor elevilor înscriși care îndeplinesc condițiile din Regulamentul privind bursele pentru elevii din ciclul primar și liceal/școală medie (I an). Pentru anul școlar 2022/2023, bursa se plătește o singură dată în valoare de 5.000,00 de dinari în contul curent al părinților sau al reprezentantului legal al elevului-beneficiar al bursei. Decizia de acordare a burselor a fost adusă de Consiliul Executiv al CNMNR pe baza cererilor depuse la Apelul public după expirarea termenului limită de depunere a cererilor.

Contractele de bursă au fost semnate de președintele CNMNR, Daniel Magdu, cu părinții elevilor. La școala din Torac, cinci elevi sunt înscriși în clasa I cu limba de predare română, astfel că toți cinci primesc această bursă. Alături de Daniel Magdu, la eveniment au fost prezenți părinții elevilor, directoarea școlii, Renata Besu Petrovici, învățătoarea elevilor de clasa I, Norica Rașa, precum și Deni Besu.

Florin RAȘA