Tradiții

Brumar – între creștin și păgân

Brumar – între creștin și păgân

Cu un picior în iarnă, luna noiembrie este una de răspântie a tradițiilor. Îmbătrânirea și degradarea treptată a timpului calendaristic este exprimată de numeroasele sărbători precreștine dedicate lupilor, strigoilor și altor ființe fantastice malefice.Ziua de 8 noiembrie reprezintă hotarul dintre
toamnă și iarnă.

Sf. Cosma și Damian (Vracevul)

Numită și Vracevul (adică ”a vindeca”, în slavonă), sărbătoarea sfinților Cosma și Damian, doctorii fără arginți, întâlniți în calendarul tradițional și în luna iulie, este importantă pentru tămăduirea bolilor, în special a epilepsiei și febrei tifoide. Se sărbătoreşte pe 1 noiembrie.
Sfinții Cosma și Damian au trăit în secolul al IV-lea. S-au născut dintr-un tată păgân și o mamă creștină, în Asia Mică. Datorită vindecărilor dăruite oamenilor, ei sunt cunoscuți și sub numele de doctori fără arginti.
Au primit acest nume pentru că vindecarea era dată nu de medicamente, ci de credința în Hristos. Pentru acest motiv ei nu primeau niciun fel de plată de la pacienții lor. Singura lor plată era ca cel tămăduit să creadă în Hristos. Pentru că Damian a acceptat trei ouă de la Palladia, o femeie care a fost vindecată de o boală, acesta a cerut să nu fie îngropat alături de fratele sau. Dar, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cei doi au fost îngropați împreună.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil


Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, sărbătoriți la 8 noiembrie de către credincioșii ortodocși, fac trecerea de la venerarea sfinților și a moaștelor, la cultul îngerilor.
Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil datează din secolul al V-lea. La început, a fost o simplă aniversare a sfințirii unei biserici a Sfântului Mihail, aceasta fiind ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol.
Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în iconografie în haine de ostaș, având în mână o sabie de foc. Este rânduit de Dumnezeu ca dreptatea Sa să biruiască în istoria mântuirii. El este cel care, în momentul căderii unor îngeri a strigat: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, restabilind ordinea şi, totodată, este unul dintre cei care i-au vestit lui Lot pieirea Sodomei şi Gomorei. Potrivit tradiției, la judecata de la sfârșitul chipului acestei lumi, morții vor învia la glasul trâmbiței sale.
Cât despre Sfântul Arhanghel Gavriil, acesta este binevestitorul Naşterii Domnului. El a vestit că Fiul lui Dumnezeu Se va întrupa din Fecioara Maria pentru mântuirea neamului omenesc. Tot el a vestit și nașterea celui mai important prooroc: Sfântul Ioan Botezătorul, El i-a tâlcuit proorocului Daniel viziunile și a vestit naşterea Fecioarei Maria. El a hrănit-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Există mărturii cum că Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a prăvălit piatra de la uşa mormântului Mântuitorului şi a şezut deasupra ei. Sfântul Arhanghel Gavriil este purtătorul veștii milei dumnezeiești față de oameni. În icoane apare în veșminte sacerdotale, purtând în mână ori un crin, semnul veștii celei bune, ori o sferă cu însemnele lui Hristos, arătând că el este mesagerul mântuirii umanității.
În concluzie, Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt îngerii cei mai cunoscuți nouă şi apar foarte des în textele Sfintei Scripturi.

Eufrozina GREONEANȚ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 6 noiembrie 2021