Caleidoscop

C o n c u r s

C o n c u r s

Pentru stabilirea organizatorului ediţiei din anul 2021 a Marelui Festival şi a Festivalului de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina

  1. Concursul pentru stabilirea organizatorului ediţiei din anul 2021 a Marelui Festival şi a Festivalului de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina este deschis din 23 mai 2021 până în 13 iunie 2021.
  2. Societăţiile cultural-artistice, Căminele culturale şi alte organizaţii sau instituţii de cultură, respectiv persoanele juridice care îndeplinesc condiţiile necesare şi sunt interesate să organizeze Festivalurile trebuie să depună în termenul stabilit Cererea de potenţial organizator care reprezintă disponibilitatea de a organiza Festivalurile.
  3. Potenţialii organizatori în cererea lor trebuie să justifice calitatea de candidat potenţial şi să prezinte informaţii-dovezi că pot fi organizatorii Festivalurilor:

a) Factorul uman

• Disponibilitatea fizică a organizatorilor – Hotărârea instituţiei care doreşte să fie organizator – ceea ce denotă pregătirea amatorilor culturali şi a locuitorilor din sat să participe activ la organizarea Marelui Festival, respectiv a Festivalului de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina;
• Experienţele de până în prezent în organizarea Marelui Festival sau a altor manifestări (culturale) similare.

b) Condiţiile tehnice

• Dacă există sau se va construi scena de vară pentru spectacole în aer liber şi dacă există spațiu adecvat pentru susținerea spectacolelor în sală, în caz că timpul este nefavorabil;
• Spații pentru manifestări adiacente;
• Spațiu pentru mass-media etc…

c) Sprijinul financiar

• Să anexeze Hotărârea organelor competente ale instituţiei-candidat, respectiv a Comunităţii locale că există decizia de a se accepta şi sprijini financiar organizarea Marelui Festival, respectiv a Festivalului de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina;

d) Momente speciale

• Existenţa unor împrejurări-evenimente speciale, marcarea unor jubilee etc… care îi determină de a fi organizatorul ediţiei din anul 2021 a Marelui Festival, respectiv a Festivalului de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina;
• Periodicitatea organizării până în prezent a Marelui Festival, respectiv a Festivalului de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina;

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi sunt interesaţi să fie organizatorii Marelui Festival, respectiv a Festivalului de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina, trebuie să trimită Cererea de potenţial organizator şi celelalte documente necesare pe adresa: Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina-Serbia, strada Tudor Vladimirescu nr.168, 26216 Uzdin și pe adresa de email: marelefestival@yahoo.com

Consiliul Marelui Festival va analiza obiectiv toate cererile depuse pentru participare la Concurs. Ținând cont, atât de hotărârile anterioare şi principiile de organizare a Marelui Festival, respectiv a Festivalului de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina, cât şi, în mod special, de ofertele potenţialilor organizatori, Consiliul va adopta hotărâri principiale şi nepărtinitoare prin care va fi nominalizat organizatorul.

Hotărârea Consiliului Marelui Festival are menirea de a contribui, și în anul 2021, la animarea vieţii noastre culturale, concomitent cu păstrarea bogăţiei patrimoniului cultural al românilor de pe aceste meleaguri.

16 mai 2021

  Preşedintele  Consiliului Executiv al Marelui Festival

  Roman Bugar

Articolul îl puteți citi în numărul 20 din 22 mai 2021