Spiritualitate

Când nu se face pomenirea morţilor?

Când nu se face pomenirea morţilor?

O mare provocare şi întrebare ce frământă pe credincioşii bisericii noastre este pomenirea morţilor. Pentru că întâlnim numeroase situaţii în care credincioşii vin cu parastasele la biserică şi cer preoților să facă slujba de sfinţire a prinoaselor puse în amintirea celor dragi şi plecaţi din această lume, indiferent de timpul pomenirii, mă văd obligat să fac câteva precizări, mai ales că în data de 26 februarie se face pomenirea morților, fiind ,,Moșii de iarnă”.

Pentru a nu fi judecat greşit, am luat ca sursă de inspiraţie, articolul scris de Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, în cartea ,,Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică”, apărută la Galaţi în anul 1996.
Iată ce scrie părintele profesor:

  • slujbele de pomenire a morţilor se săvârşesc la termenele rânduite de Biserică, de obicei la biserică sau la casa celui răposat;
  • ziua săptămânală obişnuită pentru pomenirea morţilor este sâmbăta, întrucât în această zi Mântuitorul a stat în mormânt și a coborât cu sufletul la iad pentru a elibera pe cei adormiţi din veac;
  • chiar dacă se fac pomeniri şi în alte zile, precizăm că acest lucru este admis ca o excepţie, pentru că duminica sau zilele de prăznuire a sfinţilor sunt zile de bucurie duhovnicească, care nu pot fi umbrite cu o slujbă de pomenire a morţilor.

Pr. Petru Berbentia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 9 din 26 februarie 2022