Serbia
20
clear sky

Cărțile poeților Slavco Almăjan și Mariana Stratulat, prezentate în ,,Orizont”

Literatura noastră are un ecou puternic în România, un fapt pe care îl confirmă și numărul de februarie al revistei Uniunii Scriitorilor din România ,,Orizont”, care apare la Timișoara. În această ediție este publicat textul lui Marian Odangiu, ,,Ritmul asimetric al vieții”, în care criticul literar și eseistul timișoarean scrie despre cel mai noi volum de poeme al lui Slavco Almăjan, ,,Insula plutitoare” și despre cartea ,,Serpentine” a Marianei Stratulat, apărută la sfârșitul anului trecut.

Cel mai nou volum al lui Slavco Almăjan a apărut în anul 2022 la Editura ,,Libertatea” și se alătură celorlalte cărți ale poetului care nu poate fi citit fără o lectură prealabilă a volumelor sale şi a cărţilor de critică literară de referinţă. Scriitura lui Slavco Almăjan este complexă şi, dincolo de cuvinte, abundă în semnificaţii. Necesită o lectură atentă, angajează toate facultăţile lectorului şi îl face să cântărească fiecare frază sau vers. Subiectele se acumulează, o temă derivă din alta, iar cititorul ajunge să fie atras uşor în mreaja universului literar al lui Slavco Almăjan – unul deosebit de complex.

În ,,Orizont”, Marian Odangiu identifică în cartea ,,Insula plutitoare” ,,aventura sondării interacțiunii dintre poet și poem” și ,,natura postmodernă a acesteia”. Criticul literar și eseistul mai constată că Slavco Almăjan rămâne ,,atașat poeticii generației ’60” căreia îi consacră Plaja sălbatică, ,,poem-interminabil subtitrat, metaroman”. ,,Între cele două părți ale volumului nu există, nici măcar aparent, o ruptură. Liantul între tipurile extreme de discurs promovate (unul ,,clasic”, segmentat, cu poeme purtătoare de titluri distincte, cu o derulare impredictibilă dar transparentă, adaptată mișcării dezordonate a fanteziei; celălalt – continuu, cu aspect de narațiune lirică, întins pe aproape patruzeci de pagini!) îl constituie navigarea liberă, tensionată în eterna – pentru Slavco Almăjan – zonă de libertate a imaginarului”, scrie Marian Odangiu.

Autorul textului din ,,Orizont” consideră că poemele din prima parte a cărții prezintă, ,,metaforic vorbind”, ,,un voiaj printre insulele sensuri care vorbesc la tot pasul despre ritmul asimetric al vieții.

Marina KALKAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 65 din 8 aprilie