Serbia
37
clear sky

CE SPUNE NOUL TESTAMENT DESPRE SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte la 29 iunie pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Cei doi Sfinţi Apostoli sunt sărbătoriţi la aceeaşi dată şi de catolici, evanghelicii luterani, reformaţi, anglicani şi chiar cei din denominaţiunea numită Biserica Episcopală. Sunt pomeniţi şi cinstiţi împreună şi pentru că au mărturist în comun dumnezeirea Mântuitorului. Petru este cel care spune, în numele tuturor apostolilor: „Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui Viu” (Matei 16, 16), iar Sfântul Apostol Pavel îi învaţă pe cei din cetatea Colose, că: „…întru El, în Hristos, locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2, 9). Tocmai de aceea, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt aleşi ca patroni ai foarte multor biserici creştine din toată lumea. Voi încerca în cele ce urmează, să sistematizez câteva informaţii punctuale despre ei.

SFÂNTUL APOSTOL PETRU

Simon Petru sau Shimon Bar-Yona, Kefa, cunoscut ca Sfântul Petru sau Apostolul Petru, în greacă: O Απόστολος Πέτρος.
De unde era de origine?

 • „Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.” (Ioan 1, 44)
  Unde locuia?
 • „Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş…” ( Matei 8, 5)
  Ocupaţia
 • „Pe când umbla pe lângă marea Galileii, a văzut doi fraţi: pe Simon, ce se numește Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari.” (Matei 4, 18)
  Familia
 • ,,Ferice de tine, Simone (adică Petru), fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri. (Matei 16, 17)
 • „Şi l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit, şi i-a zis: ,,Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chefa, (care, tălmăcit, înseamnă Petru). (Ioan 1, 40-42)
 • „Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
  Căsătorit sau nu?
 • „Iisus S-a dus apoi în casa lui Petru, şi a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, aprinsă de friguri. (Matei 8,14)
  Chemarea la apostolate
 • „El, (Andrei) cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon, şi i-a zis: ,,Noi am găsit pe Mesia„ (care, tălmăcit înseamnă Hristos). Şi l-a adus la Iisus. (Ioan 1, 40)
 • „Pe când trecea pe lângă marea Galileii, Iisus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. El le-a zis: Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile, şi au mers după El.” (Matei 4, 18-19)
 • „Atunci Iisus a zis lui Simon: ,,Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni. ” (Luca 5, 10)
  Moartea martirică
  Sfântul Apostol Petru a murit la Roma, în anul 67 d.Hr., acesta a fost răstignit cu capul în jos pe o cruce. Moaştele sale sunt în Bazilica Sfântul Petru din Roma, Italia.

Pr. Petru BERBENTIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 27 din 2 iulie 2022