1966

Cel de al Vl-lea Congres al Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia

Cel de al Vl-lea Congres al Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia


Cuvântarea președintelui Republicii, Josip Broz Tito, la cel de al VI-lea Congres al USPMI

Cel de al Vl-lea Congres al Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia
Cuvântarea președintelui Republicii, Josip Broz Tito, la cel de al VI-lea Congres al USPMI
Editura Libertatea, 1966

Cartea o puteți citi aici