Caleidoscop

Centru unic de suport și servicii pentru copiii cu dizabilități în dezvoltare

Centru unic de suport și servicii pentru copiii cu dizabilități în dezvoltare

Pe 18 iunie 2021, comuna Plandiște a finalizat oficial un proiect din programul INTERREG transfrontalier RO-RS intitulat „Îngrijirea sănătății mintale pentru dezvoltarea incluzivă a comunității”, E-MS nr. RORS-353. Acest proiect transfrontalier este o continuare a proiectului inițiat în perioada 2017-2018 sub genericul „Împreună pentru o comunitate incluzivă”. Ca și în primul, la fel și în al doilea proiect, partenerii au fost: Fundația „Speranța” (partener principal) și organizația umanitară „Salvați copiii” din Timișoara (România) și comuna Plandiște, partener din Serbia. Bugetul total al proiectului este de 178.000 de euro, din care Uniunea Europeană asigură 85% din subvenții, sau 152.000 de euro, în timp ce participarea comunei Plandiște este de 15% și 26.000 de euro.
Toate compartimentele proiectului au fost realizate fără întrerupere. În perioada decretării stării de urgență din cauza coronavirusului, activitățile s-au desfășurat în Centrul nou înființat, care se află în spațiul adaptat al Școlii Generale „Dositej Obradović” din Plandiște. Datorită proiectului, acest Centru de reabilitare a fost echipat cu două dulapuri, unul pentru munca medicilor și celălalt, pentru munca logopezilor și psihologilor, și cu două săli de clasă, una pentru activitatea cu copiii din grupul mic, și una pentru activitatea cu copiii din grupul mare. Clasele de învățământ sunt bogat echipate cu material didactic și echipamente IT, precum și cu mobilier modern. Fiecare clasă are, de asemenea, table inteligente, precum și un dispozitiv multifuncțional pentru copiere, imprimare și scanare. Echipa de experți pentru activitatea cu copiii cu dizabilități este formată dintr-un medic, un psiholog, un logoped, doi profesori pentru activitatea cu copiii în clase suplimentare și doi asociați profesioniști pentru activități preventive.

Rodica GRUESCU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 28 din 10 iulie 2021