Serbia
37
clear sky

Concursuri pentru dezvoltarea vânatului

Secretariatul Provincial pentru Agricultură a anunțat un concurs pentru distribuirea fondurilor din fondul bugetar pentru dezvoltarea vânătorii în AP Voivodina pentru 2021.

Scopul este îmbunătățirea, starea populației de vânat și a habitatelor sale.
Scopul concursului este îmbunătățirea stării populației de vânat și a habitatelor sale, echiparea utilizatorilor de teren de vânătoare și monitorizarea stării anumitor specii de vânat pe teritoriul AP Voivodina.
Subiectul concursului este acordarea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea și implementarea de programe și proiecte pentru dezvoltarea vânătorii și îmbunătățirea stării populației de vânat și a habitatelor sale pe teritoriul AP Voivodina și alte scopuri în conformitate cu Legea și vânătorii.
Utilizatorii fondurilor din cadrul acestui concurs sunt utilizatorii terenurilor de vânătoare de pe teritoriul AP Voivodina.
Suma totală a fondurilor nerambursabile acordate în cadrul acestui concurs este de 19.600.000,00 dinari.

1c – cofinanțarea construcției de vânătoare – facilități tehnice în terenuri de vânătoare cu destinație specială, în valoare de până la 5.000.000,00 dinari, pentru:construirea de noi ferme de vânat autohton în terenuri de vânătoare cu destinație specială, până la suma totală de 5.000.000,00 dinari, în conformitate cu proiectul acceptat.
Dreptul de a participa la concurs îl are utilizatorul terenului de vânătoare de pe teritoriul AP Voivodina.
Condiția pentru participarea la concurs este ca solicitantul să nu aibă obligații contractuale neîndeplinite față de Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Gospodărirea Apelor și Silvicultură din anii precedenți, precum și că în același scop și pentru aceeași locație nu a folosit fond bugetar pentru dezvoltarea vânătorii AP Voivodina ,,
Competiția este deschisă până pe 12 iulie 2021.
Toate informațiile suplimentare și documentația necesară pot fi găsite la adresa: https://psp.vojvodina.gov.rs/


Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 27 din 3 iulie 2021