Fără categorie

Concursurile Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relații cu Comunitățile Confesionale

Concursurile Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relații cu Comunitățile Confesionale

Secretariatul Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale a anunțat  un concurs cu valoarea de 129.910.400 de dinari. Concurs este deschis în perioada  30 ianuarie – 1 martie 2021.

Concursurile de finanțare și cofinanțare a proiectelor axate pe  creația contemporană în Provincia Autonomă Voivodina și  menite  artei vizuale, au un fond de opt milioane  dinari.  Pentru creația literară și activitățile editariale   se alocă 15 milioane  dinari.  Aceeași sumă este prevăzută și pentru  creația scenică și muzică.

Concursurile de finanțare și cofinanțare a proiectelor din domeniul protecției și păstrării patrimoniului  cultural din  P.A.V.  pentru anul 2021  (37.810.400  dinari) se axează pe trei domenii: cercetarea, protecția, păstrarea și promovarea patrimoniului cultural imobil;  cercetarea, protecția, păstrarea și promovarea patrimoniului cultural mobil și a celui imaterial; prezentarea digitală a patrimoniului cultural la nivelul autoguvernărilor locale.

Opt milioane dinari, alocate prin concursurile de finanțare și cofinanțare a proiectelor și a programelor din domeniul protecției și păstrării creației naționale tradiționale a sârbilor din P.A.V.,  sunt menite cercetării, colectării, prelucrării, protecției, valorizării, prezentării și promovării acesteia,  marcării jubileelor prin care sunt comemorate  personalități și evenimente istorice, educației și promovării cunoștințelor despre importanța creației tradiționale a sârbilor, axându-se și pe păstrarea identității și pe  importanța comunității.

Concursul urmărește procesarea digiatală și prezentarea acestui domeniu copiilor și tinerilor, promovarea acestor valori în alte localități din Republica Serbia și din regiune, precum și colabororea cu  organizații similare din țară. Unul dintre principalele obiective ale concursului este îmbunătățirea egalității de gen prin proiectele de cercetare,  protecție și păstrare a creației naționale tradiționale a sârbilor din P. A.V.

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 6 din 6 februarie 2021