Reflecţii

Consiliul Administrativ al Festivalului de Folclor şi Muzică Românească din Voivodina Republica Serbia anunţă: Concurs

Consiliul Administrativ al Festivalului de Folclor şi Muzică Românească din Voivodina Republica Serbia anunţă: Concurs

Pentru stabilirea organizatorului ediţiei din anul 2022  a Festivalului de Folclor şi Muzică Românească din Voivodina –Republica Serbia

Concursul pentru stabilirea organizatorului ediţiei din anul 2022  a Festivalului de Folclor  şi Muzică Românească  din Voivodina este deschis începând cu data de 8 octombrie până în 20 octombrie 2021.

Societăţile cultural-artistice,Căminele culturale şi alte organizaţii sau instituţii de cultură, respectiv persoanele juridice care îndeplinesc condiţiile necesare şi sunt interesate sa fie organizatorul Festivalului trebuie să înainteze cererea de potenţial organizator şi alte documente necesare.

Potenţialii organizatori în cererea de anunţ trebuie să justifice titlul de candidat potenţial şi să prezinte informaţii-dovezi că pot fi organizator:

            a.) Factorul uman

            • Disponibilitatea fizică a organizatorilor – Hotărârea instituţiei care doreşte să fie organizator, ceea ce denotă pregătirea amatorilor culturali şi a locuitorilor din sat să participe activ la organizarea Festivalului;

            •Experienţele de până în prezent în organizarea  Festivalului sau a altor manifestări (culturale) similare.

            b.) Condiţiile tehnice

            •Dacă există sau se va construi scena de vară pentru spectacole în aer liber şi încăperile pentru spectacole în sală în caz de timp nefavorabil;

            •Încăperi pentru manifestări adiacente;

            •Încăperi pentru mass-media etc….

            c.) Sprijinul financiar

            •Să anexeze Hotărârea organelor competente ale Instituţiei-candidat respectiv a Comunităţii locale precum sunt pregătiți să accepte şi sprijine financiar organizarea Festivalului

            d.) Momente speciale

            •Existenţa unor împrejurări speciale de a fi organizatorul Festivalului

            •Periodicitatea organizării până în prezent a Festivalului ;

            •Marcarea unor jubilee etc….

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi sunt interesaţi să fie organizatorul Festivalului  trebuie să înainteze cererea  de potenţial organizator la următoarea adresă de e-mail : festivaluldefolclor@gmail.com

Consiliul Administrativ al Festivalului va analiza toate anunţurile la Concurs şi va adopta hotărâri principiale şi nepărtinitoare, care vor contribui la animarea vieţii noastre culturale şi la păstrarea bogăţiei patrimoniului cultural al românilor de pe aceste meleaguri.

Preşedintele  Consiliului Administrativ al Festivalului 

Viorel Bălăgean