Reflecţii

CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE

CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE

Vršac, Vaska Pope 16,
tel/fax: 013/403-859, 065/892-8527
e-mail: consiliulnational.ro@gmail.com

În baza articolului 15, paragraful 1, punctul 5 din Legea privind consiliile naționale ale minorităților naționale („Monitorul Oficial al RS”, nr. 72/2009, 20/2014 – Decizia Curții Constituționale, 55/2014 și 47/2018), și art. 2 alin. 1 din Regulamentul privind acordarea de burse elevilor din ciclul primar și liceal/școală medie, Consiliul Executiv al Consiliului Național al Minorității Naționale Române la ședința telefonică desfășurată la data de 09.09.2022 publică următorul

APEL

pentru acordarea de burse elevilor din ciclul primar și liceal/școală medie

I. CONDIȚII DE APLICARE LA CONCURSUL PENTRU ATRIBUIREA BURSEI ELEVILOR
Dreptul de a se înscrie la Concursul pentru acordarea de burse pentru elevi au elevii școlilor primare și ai Liceului „Borislav Petrov Braca” din Vârșeț și ai Şcolii Medii de Economie și Comerț „Dositej Obradović” din Alibunar, care s-au înscris în clasa I cu limba de predare română.
Bursele se acordă tuturor elevilor înscriși care îndeplinesc condițiile stipulate în Regulamentul privind bursele pentru elevii din ciclul primar și liceal/școală medie.

II. DOCUMENTE NECESARE

La înscriere, elevul depune Adeverința eliberată de școală la înscrierea în clasa I în departamentul cu limba de predare română, pentru anul școlar 2022/2023.

III. TERMENUL LIMITĂ DE APLICARE
Termenul de aplicare este 12 – 30 septembrie 2022.
Trimiteți cererea și confirmarea la următoarea adresă:
CONSILIUL NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE
Str. Vaska Pope, nr. 16
26300 Vršac
(Cerere pentru burse pentru elevi)

IV. PLATA BURSEI

Pentru anul școlar 2022/2023, bursa se plătește o singură dată în valoare de 5.000,00 (cinci mii de dinari) în contul curent al părinților sau al reprezentantului legal al elevului-beneficiar al bursei.

V. PROCEDURA
Decizia de acordare a burselor o va aduce Consiliul Executiv al Consiliului Național al Minorității Naționale Române pe baza cererilor depuse la Apelul public după expirarea termenului limită de depunere a cererilor.
Contractul de bursă îl semnează președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române cu părintele sau reprezentantul legal al elevului în numele elevului-beneficiar al bursei.

VI. FORMULARE

Formularul de Înscriere la Apelul public pentru burse pentru elevii din ciclul primar și liceal/ școală medie este disponibil pe site-ul Consiliului Național al Minorității Naționale Române www.cnmnr.org.
Cererea este depusă de părintele sau reprezentantul legal al elevului în numele elevului.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE

Rodica Almăjan