Cultură

Conținut bogat, axat pe civilizația bănățeană

Conținut bogat, axat pe civilizația bănățeană

De curând, la editura Centrului de Studii Banatice din Vârșeț a ieșit de sub tipar al doilea număr al revistei de istorie şi științe sociale și umaniste „Acta Pannonica”, axată pe prezentarea tuturor aspectelor civilizației bănățene din trecut și de azi din perspectiva diferitelor științe, precum: istoria, istoria artelor, antropologia, etnologia, lingvistica, sociologia, teologia, demografia ș.a.

Redactorul acestei publicații, care are pretenția de a deveni o tribună de prezentare a celor mai noi rezultate științifice, opinii și păreri despre civilizația bănățeană, este istoricul dr. Mircea Măran, profesor la Şcoala de Studii Înalte pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț. Din comitetul de redacție mai fac parte și: dr. Aleksandra Đurić Milovanović, antropolog (Institutul de Studii Balcanice al Academiei Sârbe de Științe și Arte din Belgrad), dr. Biljana Sikimić, antropolingvist la același institut, dr. Milan Micić, istoric (Matica srpska, Novi Sad), dr. Ferenc Nemet, istoric (Universitatea din Novi Sad), dr. Ivana Spasović, istoric (Arhivele Academiei Sârbe de Științe și Arte din Belgrad) și drd. Jovana Kolundžija, istoric al artelor din Belgrad.
În numărul 1 al revistei „Acta Pannonica”, membrii redacției și-au propus ca ei înșiși să fie autorii primelor articole, pentru ca începând cu numărul 2 să fie așteptate textele diferitor colaboratori, specialiști în disciplinele științifice amintite, atât de la noi din țară, cât și din România, Ungaria și din alte state.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 6 din 5 februarie 2022