Spiritualitate

Crucile lui Pau şi Titus din Marcovăţ

Crucile lui Pau şi Titus din Marcovăţ

În anul 1907 s-a făcut agitație pentru votări pentru Imperiul Austro-Ungar. Veniseră doi jandarmi să controleze micul sat Marcovăț. Reprezentantul candidat al Guvernului Austro-Ungar, baronul Stoianovici, deşi are numele sârbesc, lui i s-a dat din partea Guvernului Austro-Ungar numirea de baron și totodată i-a dat și domenii în Ardeal. Marcovicenii strigau: „Jos cu Stoianovici, trăiască Brediceanul!” Oamenii în veșminte de sărbătoare cu capul descoperit strigau: „Să trăiască bunul Caius Brediceanul!” Cum era un cetățean al Marcovățului lângă jandarm, jandarmul i-a tras două palme.

Atunci Pau, fratele lui Titus – bănățan cât bradul din munte, îl prinse de mijloc pe jandarm și-l culcă în mijlocul drumului. Veni în ajutor jandarmului colegul lui, un alt jandarm. Pau îl doborî și pe acesta în drum, cu tot cu pușcă. În toată învălmășeala aceasta, jandarmul al doilea ajunse la pușcă, a ochit și l-a omorât pe Pau. Fratele lui Pau, Titus, îi sării în ajutor, însă jandarmul cu pușca încă fumegând, îl omorâse și pe Titus. Partidul comunist ne-a învățat că nu trebuie să fim mari naționaliști, pentru că naționalismul ne duce la ura de popoare, adică la șovinism.
Ca să putem înțelege că naționalismul nu e șovinism, să luăm Sfânta Biblie să căutăm la EXOD. cap.32 v.32, în care Moise, prorocul care se pogorâse din muntele Sinai, unde a fost chemat de Tatăl Ceresc pentru a primi cele zece porunci și a învățat alfabetul ebraic. Cât a lipsit el pe Muntele Sinai, evreii și-au făcut idol, un vițel de aur. Dumnezeu supărându-se a vrut să-i nimicească. Moise a zis Domnului: „Te rog acum, de vrei să le ierți păcatul acesta, iartă-i, iar de nu, șterge-mă și pe mine din Cartea Ta – Cartea Vieții, în care m-ai scris.” Aceasta este scris în Vechiul Testament. Să cercetăm ce scrie în Noul Testament? La cartea Roman cap.9 v.3 Sfântul Apostol Pau spune: „Mă doare mult și mă întristează inima, căci aș dori să fiu eu însumi ANATEMA de la Hristos, pentru frații mei, cei de un neam cu mine, după trup.” Deci cum vedem în Vechiul Testament, încă la anul 6000, și în Noul Testament la anul 2000 după Hristos, și Prorocul Moise, după cum am văzut, și la fel Sfântul Pau, și-au iubit nespus de mult poporul lor.

Roman SFERA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 26 din 26 iunie 2021