Serbia
21
clear sky

Daniel Magdu – președintele CNMNR: Datele colectate în urma recensământului vor oferi informații esențiale și de calitate, atât în domeniul economic cât și social, inclusiv pentru dezvoltarea umană

Declarați-vă români! Lăsați o urmă!

Recensământul este o cercetare statistică de amploare, care se desfășoară la nivelul populației rezidente. Oferă informații despre structura demografică și socio-economică a populației, condițiile de locuit, gospodării, fond locativ. Recensământul va avea, cu certitudine, implicații benefice majore pentru noi și generațiile următoare.

De ce este importantă participarea la Recensământ?

Participarea la recensământ este importantă din cauză că la fiecare recensământ putem să aflăm câți români trăiesc în Serbia, care este situația reală, privind evoluția demografică a etniei noastre. Este foarte important să ne declarăm români într-un număr cât mai mare, la rubrica limba maternă să fie bifată – limba română. De numărul cât mai mare al românilor depinde posibilitatea de utilizare a unor legi, legile care prevăd utilizarea limbi române și a grafiei în unele instituții publice, precum tribunalul, etc., sunt reglementate în conformitate cu procentajul etnicilor români dintr-o zonă, dintr-un sat, comună, oraș, provincie. De asemenea, are o influență mare asupra cuantumul financiar care este definit pentru toate instituțiile românești. În formula prin care se calculează care va fi bugetul alocat instituțiilor noastre românești intră, în primul rând, numărul etnicilor români de pe teritoriul PA Voivodina, respectiv pe întregul teritoriul Serbiei. Finanțarea organizațiilor noastre, fie că este vorba de C.N.M.N.R, de instituțiile din autoguvernare locală, provincială sau republicane, rețeaua școlară și multe altele, când este vorba de distribuirea surselor financiare depinde de ponderea românilor în procentul total al minorităților. Bugetul și numărul membrilor din consiliul național depinde de numărul cetățenilor Serbiei care s-au declarat la recensământ drept apartenenți ai minorității naționalitate române.

În ce mod Consiliul Național a fost inclus la Recensământ?

În ceea ce privește Consiliul Național și includerea în procesul recensământului, menționez că am participat activ la toate ședințele, fie că este vorba de ședințe de coordonare, întâlniri cu reprezentanții Guvernului Serbiei, reprezentanții Institutului Republican pentru Statistică și cu autoguvernările locale. Am fost incluși din anul 2020. Din cauza pandemiei, recensământul a fost amânat pe anul 2022. Spre deosebire de anul 2011, am reușit ca în rubricile în care se definește apartenența națională și limba maternă să scrie în română, am tradus chestionarele, am îndeplinit toate sarcinile la zi, inclusiv și traducerea chestionarelor în limba română. Am reușit să impunem în comisia electorală, membrii din cinci comune chiar și dacă în două dintre ele, minoritatea română nu constituie ceea mai numeroasă minoritate, vorbim despre comuna Biserica Albă și Jitiște. Conform legii, fiecare comună are de la trei până la șapte membri în comisia comunală, și anume un membru este ales din partea autoguvernării locale, un membru este trimis de la Institutul Republican pentru Statistică și un membru este numit de către coordonarea consiliilor naționale. El are sarcina de a monitoriza procesul pentru toate consiliile naționale, însă este cert că acolo unde avem un număr mare de români să fie român, poate mai ușor să gestioneze recensământul în satele românești.

Suntem mulțumiți cum a decurs procesul de numire a recenzorilor. Peste 90% din localitățile unde trăiește populația românească au recenzori de etnie română. Fiind români, pot liber să explice etnicilor români de ce este important să se declare, fără nici o constrângere, că sunt români și că limba maternă este limba română.

Am participat împreună cu alte minorități la realizarea materialului promoțional la nivelul republican, prin care promovăm procesul recensământului. La concursurile de cultură și informare, am sugerat tuturor beneficiarilor să invite pe români să se declare români. Am finanțat un proiect din domeniul informării, unde s-a făcut o campanie pozitivă pentru a promova recensământul populației prin intermediul rețelelor de socializare, s-au făcut anumite videoclipuri, care sperăm că vor fi difuzate și pe posturile locale, regionale și republicane de televiziune. Toți membrii din comisiile de recensământ care sunt români au avut ședințe cu instructorii de etnie română.

Un lucru foarte important, pe care doresc să-l subliniez, este apelul către toți cititorii săptămânalului „Libertatea” să discute cu recenzorii și să utilizeze posibilitatea legală de a recenza rudele, prietenii, vecinii lor care sunt la muncă în străinătate, pentru ca și la aceștia să fie consemnată, apartenența la etnia și limba română. Legea și regulamentul recensământului ne facilitează această opțiune.

Mesaj pentru cititori…
Declarați-vă români! Declarați limba maternă – limba română. Dacă predecesorii noștri, în vremuri grele, nu au uitat că sunt români, nu trebuie nici noi să uităm. Doar noi înșine putem să influențăm în mod pozitiv viitorul nostru și viitorul copiilor noștri. Declarați-vă români! Lăsați o urmă!

Virginia PUIA