Spiritualitate/Ecumenism

„Deschiderea cărţii”- adevăr sau minciună?

„Deschiderea cărţii”- adevăr sau minciună?

Pentru că încă mai întâlnim situaţii în care credincioşii vin şi cer preotului să ,,le deschidă Cartea”, m-am gândit să scriu despre această practică. Iau ca sprijin în ceea ce veţi citi pe Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, precum şi pe Arhim. Gavriil Stoica de la Mânătirea Zamfira.

Înainte de orice rog cititorii să citească în Noul Testament, la Faptele Apostolilor 16, 16 – 40, unde se istoriseşte o întâmplare şi o minune a Sf. Apostol Pavel. Ce spune textul ? Ca să vă ajut, încerc o relatare ,,de reporter”:
Aflându-se în cetatea Filipi într-una din călătoriile sale misionare, Sf. Apostol Pavel împreună cu ucenicul Sila, sunt întâmpinaţi de o slujnică ce avea ,,duh pitonicesc”, adică se ocupa cu ghicitul şi astfel aducea câștig mare stăpânilor ei. Pentru că se ţinea după ei strigând: „Acești oameni sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii” – chiar dacă era un adevăr – Pavel s-a mâniat şi a poruncit duhului pitonicesc: „În numele lui Iisus Hristos, îţi poruncesc să ieşi din ea!”. Şi a ieşit duhul în acel moment. Iar stăpânii femeii ghicitoare, s-au supărat că le-a pierit sursa de venit obţinut din îndeletnicirea slujnicei. De aceea au prins pe Pavel şi pe Sila şi i-au dus în piaţă, la dregători şi judecători, unde au fost bătuţi şi apoi aruncaţi în închisoare. La miezul nopţii, pe când se rugau lui Dumnezeu, s-a făcut un cutremur mare, de s-au zguduit temeliile temniţei şi toate uşile s-au deschis, şi lanţurile cu care erau ţintuiţi au căzut… În acea noapte a urmat botezul temnicerului cu toata familia lui, iar dimineaţa Sfinţii Apostoli au fost eliberati.
Din această întâmplare, trebuie să înțelegem că duhul ghicitului, ( numit şi pitonicesc după la numele ghicitoarei Pythia, din mitologia greacă, ce prezicea la Oracolul zeului Apollo din Delfi), nu este al preoţilor, ci al celor stăpâniţi de diavol.

Pr. Petru Berbentia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 9 octombrie 2021