Interviu

„Deveniți făclii purtătoare de Hristos și mărturisitori vrednici și îndrăzneți ai Învierii Lui”

„Deveniți făclii purtătoare de Hristos și mărturisitori vrednici și îndrăzneți ai Învierii Lui”

În preajma Sfintelor Sărbători Pascale, am avut fericita ocazie de a realiza un interviu în exclusivitate cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcop al Daciei Felix, care ne-a reamintit că „Viața omului poate fi asemănată unui pelerinaj, în sensul general al termenului, iar fiecare persoană, în funcție de prioritățile pe care și le fixează, își stabilește un itinerariu” și că „Acțiunile concrete ale noastre sunt rezultatul simțămintelor lăuntrice pe care le trăim.”

Veți descoperi în rândurile ce urmează crâmpeie de suflet așezate pe hârtie, cuvinte pline de înțelepciune, viață și lumină, veți descoperi că „Dumnezeu vorbește celor care doresc să îl asculte” și că „Praznicul Învierii Domnului reprezintă o invitație pentru fiecare dintre noi de a-L descoperi pe Mântuitorul”.

Preasfinția Voastră, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru acest interviu, pentru aspectele din activitatea dumneavoastră pe care ni le-ați descoperit și minunatele gânduri pe care ni le-ați adresat. Ce ați transmite cititorilor noștri, în preajma Sfintelor Sărbători?

Întreaga slujbă a Praznicului Învierii este o cântare și o mărturisire a Luminii, a Strălucirii, a mântuirii și a Mântuitorului pe care profeții îl numesc „Soarele Dreptății” (Maleahi 3, 20). Din acest motiv, întocmai cum întunericul este răpus și risipit de lumânările și candelele credincioșilor, care se aprind una câte una din făclia preotului, formând împreună un scut împotriva nopții, tot așa suntem și noi chemați să risipim întunericul păcatelor primindu-L în sufletele și în viața noastră pe Însuși „Hristos strălucind”, Care „a ieșit din mormânt ca un mire” și „ne-a deschis nouă ușile Raiului”. Hristos Înviat ne umple de lumina sfințeniei și ne descoperă și ne luminează calea către Împărăția Cerurilor.

În prezența Luminii toate se transformă, toate dobândesc sens, rațiune. Din acest motiv, suntem invitați să primim Lumina și, în egală măsură, să ne aprindem candela sufletului, devenind noi înșine propovăduitori ai Luminii. Prezența și lucrarea Luminii în inimile și în viața noastră ne cheamă la misiune. Un mare sfânt al Bisericii învață că „Domnul Însuși a spus că sufletele celor drepți se transformă în lumină cerească (Matei 5, 14). Transformându-i în lumină, El a rânduit ca lumea să fie luminată de ei (Matei 5, 15-16). Astfel, El a vrut să spună: nu ascundeți darul pe care l-ați primit de la Mine, ci dați-l tuturor celor ce voiesc să-l aibă”.
Cu prilejul Praznicului Învierii, Vă adresăm cu dragoste și nădejde aceeași rugăminte părintească: împărțiți Lumina din care v-ați luminat și v-ați împărtășit în această „aleasă și sfântă Zi” cu toți cei de acasă și cu toți cei pe care îi întâlniți; deveniți făclii purtătoare de Hristos și mărturisitori vrednici și îndrăzneți ai Învierii Lui; transformați-vă în candele care luminează prin faptele cele bune, prin virtuți, cunoscând faptul că virtuțile au în ele nu numai o tărie de voință, ci și lumina descoperită a înțelesului vieții și a țintei spre care înaintează ea. Cel ce crește duhovnicește se aseamănă tot mai mult cu Domnul sau se reazemă pe El și se hrănește din El, ca din pomul vieții.

Ne rugăm cu multă speranță lui Hristos, „Înțelepciunea și Cuvântul lui Dumnezeu și Puterea (…) Care a făgăduit să fie cu noi, cu adevărat, până la sfârșitul veacului” (Cântarea a IX-a, Canonul Învierii) să vă ocrotească, să vă binecuvânteze cu darurile Sale cele multe și să vă dăruiască neîncetat lumina Sa cea mântuitoare, spre dobândirea Împărăției lui Dumnezeu.

Praznicul Învierii Domnului și popasurile duhovnicești din Săptămâna Luminată să vă fie tot atâtea repere și luminători spre credință, spre rugăciune și spre tot lucrul cel bun. Vă dorim „sănătate spre viață” (Ecclesiasticul 38, 14), „Har şi pace, de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos” (2 Tesaloniceni 1, 2) și bucurii duhovnicești nenumărate.

Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!

Interviu realizat de Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 67 din 15 aprilie