Periscop local - Panciova

Două decenii de activitate cultural-artistică

Două decenii de activitate cultural-artistică

Dintotdeauna, „bobocii” au avut talente excepționale în rândul soliștilor vocali și instrumentiști, coriștilor, fanfariștilor și dansatorilor. Pe talentatul corist și fanfarist Boian Barbu îl cunosc bine de mulți ani. El a fost elev al școlii elementare din localitate în perioada în care am condus grupul vocal al școlii, participând la Festivalul „Colindele Neamului” împreună cu Ilie și Ionel Baba la Râtișor, Vârșeț, Torac… Boian Barbu s-a distins printr-un ritm dezvoltat și auz muzical absolut.

Boian este membru fidel al fanfarei SCA „Cultura”, condusă de prof. Alexandru Frianț, de altfel profesor de muzică la Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din localitate. După cum mi-a relevat interlocutorul nostru, la început a cântat cinci ani în cadrul Fanfarei „Tineretul” din Satu Nou, iar apoi s-a inclus în fanfara SCA „Cultura” din loc. Boian ne spune că el cântă la fligorn, dar cunoaște și intrumentele de percuție, precum este toba mică, cinele și altele.

Boian s-a evidențiat în mod aparte cântând la instrumentul său principal – fligornul. A cântat la concerte, spectacole, Festivalurile de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, Festivalul de Fanfare „Trompeta bănățeană”.

Ionel MĂLAIMARE

Articolul integral îl puteți citi în numărul 7 din 17 februarie