Spiritualitate

Ereziile virusului corona (II)

Ereziile virusului corona (II)

Sfântul Ilie Tezviteanul trei ani şi jumătate a oprit ploaia şi alte lucrări asemenea 42 de luni, adică trei ani şi jumătate cât a fost Ierusalimul călcat în picioare.

Trebuie să explicăm cine sunt cei doi măslini. După mulţi Parinţi se consideră că a fost Sfântul Ilie şi Sfântul Enoh. Sfântul Enoh e din seminţia lui Sem, fiul al treilea al lui Adam care l-a înlocuit pe Abel, ucis de fratele său Cain. Enoh, în formă tainică, a fost ridicat la cer, unde se găseşte viu. Tatăl lui Enoh a fost Iared. Trupurile neînsufleţite ale celor doi măslini Dumnezeu le-a înviat şi i-a chemat în Cer, iar pe Satana Domnul nostru Iisus Hristos l-a nimicit.

Trebuie să luăm seama la toate aceste scrise mai sus, care se repetă treizeci şi trei de ani şi jumătate, trei ani şi jumătate, apoi numărul de 42 de luni care înseamnă trei luni şi jumătate.

Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan au fost chemaţi în faţa Sinhedrului (tribunalul suprem al Israelului) pentru a opri să mai propăvăduiască de Iisus Hristos. Petru şi Ioan au răspuns: „Judecaţi voi dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu”.

 La venirea lui Satana, dezlegat de Dumnezeu Iisus Hristos şi-a mai adăugat cu el pe Gog şi Magog, care trăiesc fără de lege şi vor fi biruiţi de Sfânta Treime1      

Pe acela care a omorât cei doi măslini toate semințiile popoarelor și neamurilor vor vedea trupurile lor trei zile și jumătate.

După trei zile și jumătate Duhul de viață care vine de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au sculat. Cei cu măşti din popor nu se roagă Sfintei Cruci, ci au mai mare frică de acest virus decât de Dumnezeu. Întorcându-se Moise de pe muntele Sinai la poporul evreu, faţa lui strălucea ca soarele şi evreii spuneau către Moise să-şi acopere faţa că nu se puteau uita la ei.

Se spune că în februarie 2021 va veni al treilea val de pandemie /Apoc.11,14/.

Numele lui Moise nu-i de origine evreiască, ci de numire egipteană datorită faptului că fata lui Faraon l-a găsit într-un coș pe râul Nilului. Se spune că Moise nu putea să vorbească deslușit, fiindcă atunci când era mic întindea mâna către coroana lui Faraon, iar cărturarii lui spuneau: „Ăsta vrea coroana Ta“. Ca să-l încerce au adus un cărbune aprins să vadă ce are să facă. Micuțul Moise a băgat cărbunele ars în gură și din cauza aceasta a rămas cu defect în grăire.

Roman SFERA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 2 din 16 ianuarie 2021