Reflecţii

Festivalul va avea caracter competitiv

Festivalul va avea caracter competitiv

La Casa de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou a avut loc, pe 28 iunie, ședința Consiliului Administrativ al Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia. La ședință au fost purtate discuții asupra mai multor puncte de pe ordinea de zi.


Președintele Consiliului Administrativ al Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia, Viorel Bălăgean, a prezentat ordinea de zi. Dânsul a dat cuvântul președintelui comisiei artistice, Janiel Șublea, pentru a prezenta raportul privind preselecțiile soliștilor vocali și instrumentiști.
Janiel Șublea a afirmat că la festival se vor prezenta 40 de solişti în concurenţă. Dânsul a subliniat faptul că fiecare solist a trecut la preselecții, însă unii dintre ei nu vor cânta la festival din motive obiective. Din cauză că la ediția de anul trecut a fost întâmpinate dificultăți privind prezentarea soliștilor într-o singură seară, s-a decis ca în acest an soliștii să cânte în două seri.
Vicepreședintele Consiliului Local de Organizare a festivalului, Bojan Boljanac, a prezentat raportul privind acțiunile întreprinse până în prezent la organizarea ediției festivalului din Satu Nou. Dânsul a punctat că au fost rezolvate elementele cheie care țin de organizarea festivalului – scena și sunetul. Scena de vară se va găsi în curtea Școlii Elementare „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou. Bojan Boljanac a afirmat că lucrările de amenajare a localității au început, însă, în perioada următoare, acestea se vor desfășura mai intensiv. Vor avea loc lucrări de amenajare a centrului, curții școlare și a locurilor de parcare.
A urmat stabilirea modului de organizare a festivalului. A fost aprobată decizia conform căreia Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia va avea caracter competitiv, însă fiecare localitate are opțiunea să bifeze în fișa de anunț dacă dorește să se prezinte în concurență sau în afara concurenței. Acest fapt nu se referă la soliștii vocali și instrumentiși, care se prezintă din start în concurență. Localitatea care va obține cele mai multe puncte va lua marele premiu. În ceea ce privește prezentarea fanfarelor la festival, a fost decis ca acestea să se prezinte în ultima seară în afara concurenței.