Serbia
89
clear sky

Hramul Bisericii din Toracul Mic și marcarea a 200 de ani de la punerea temeliei bisericii

Credindincioşii români ortodocşi din Torac au aniversat pe 8 septembrie, la marea sărbătoare creștinească ,,Nașterea Născătoarei de Dumnezeu”, împlinirea a 200 de ani de la punerea temeliei Bisericii Ortodexe Românești din Toracul Mic, sărbătorind totodată și hramului bisericii și aniversând perioada de 20 de ani de la începutul slujirii a Preotului Paroh Emanuil Mojic.
Un sobor de șase preoți, în frunte cu Preasfinţitul Episcop al Eparhiei Ortodoxe Dacia Felix din Vârșeț, Părintele Daniil, a luat parte la bicentenarul sfântului lăcaş. Din soborul slujitorilor au făcut parte Preotul Iconom Stavrofor Cristian Popi din parohia Toracului Mare, Preotul Protopop Karađorđe Trivunović din Jitiște, Preotul Protopop Trăian Brăgean din Ovcea, Preotul Iconom Stavrofor Cristian Băbuț din Seleuș, Preotul Iconom Stavrofor Moise Lința din Uzdin, Preotul Iconom Stavrofor Petru Măran din Iancaid și Preotul Iconom Stavrofor Cristian Popi din parohia Toracului Mare. Răspunsurile liturgice fiind date de corul bărbătesc bisericesc ,,Doina”, condus de Todor Doru Ursu.
Pe lângă aceste două aniversări însemnate, ziua de 8 septembrie a avut încă o semnificație foarte importantă pentru parohia Toracului Mic. În decursul liturghiei, Preasfințitul Părinte Daniil a hirotesit întru iconom stavrofor pe Părintele Paroh Emanuil Mojic. Iconomul stavrofor poartă ca semn distinctiv cruce pectorală, brâu roșu, iar la serviciile religioase, bederniță. Rangul de iconom stavrofor este oferit preoților care desfășoară o activitate bisericească excepțională.

F. RAȘA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 38 din 18 septembrie 2021