În focar / interviu

Hristos a Înviat!

Hristos a Înviat!

Praznicul Învierii Domnului sau Paștile este cea mai mare sărbătoare a Bisericii creștine, întrucât aceasta reactualizează în fiecare an minunea extraordinară petrecută în urmă cu aproape două milenii respectiv, Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos din morți, care constituie temelia credinței și a viețuirii noastre creștine. Însă, pentru a ne bucura de Lumina Sfintei Învieri a Lui Hristos, și de roadele jertfei sale răscumpărătoare, avem datoria să ne purtăm și noi crucea vieții cu responsabilitate și demnitate creștină.


Toți cei care ne-am botezat și purtăm numele de creștini suntem chemați să-L mărturisim pe Hristos cu faptele credinței lucrătoare prin iubire, mai ales astăzi, când lumea este afectată de atâta tristețe și confuzie, de indiferență și secetă spirituală, de ostilitate și dezbinare, de ură și violență din pricina păcatelor lăcomiei, precum și a secularizării crescânde a societății. Astăzi, mai mult ca oricând, se cuvine să ne afirmăm credința străbună cu toată convingerea și fermitatea, știind că Domnul Hristos Cel răstignit și înviat este calea, adevărul și viața noastră, pentru aceasta se impune să fim uniți și solidari, să ne ajutăm unii pe alții, să oferim o rază de lumină și bucurie celor întristați și necăjiți, dar mai ales să insuflăm tinerilor și copiilor noștri valorile cele netrecătoare și mântuitoare ale Evangheliei Lui Hristos.


Totodată, reflectând la importanța covârșitoare a unități Bisericii Lui Hristos, în afara căreia nu există mântuire, după expresia Sf. Ciprian al Cartaginei, să ne bucurăm de praznicul Învierii Domnului, cu inima curată și minte trează, priveghind în rugăciune smerită și ascultare de Sfânta Sa Biserică, luând seama ca nu cumva potrivnicul să ne răpească bucuria și lumina sfântă, a Învierii. Cei ce se lasă stăpâniți de duhul dezbinării, chiar dacă se numesc creștini, nu vor simți cu adevărat dulceața marelui praznic al Paștilor, care înseamnă trecere de la întristare la bucurie, de la întuneric la Lumină, de la moartea păcatului la învierea sufletului, de la viața pământească trecătoare la viața veșnică.

PĂRINTELE VICAR EMANUEL TĂPĂLAGĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 18 din 1-8 mai 2021