Ashburn
70
broken clouds

Identitatea grănicerilor sârbi şi loialitatea lor faţă de împărat şi Monarhie

În ciuda divergenţelor provocate de problema bisericească, sârbii şi românii din Graniţă aveau interese comune în lupta pentru emanciparea naţională şi socială, un exemplu indicativ reprezentând scrisoarea trimisă de un grănicer român din Regimentul Româno-Bănăţean, către un „confrate” sârb din Regimentul Germano-Bănăţean.

Reproducem un fragment din această scrisoare, pe care îl considerăm indicativ, de unde se întrezăresc şi primele suspiciuni ale grănicerilor în dreptatea oferită grănicerilor români şi sârbi de Imperiul Austriac. „Scrisoarea unui grănicer valah din regimentul Caransebeşului către un sârb din regimentul Panciovei. Scris pe 8 martie.

Mircea Măran

Articolul integral îl puteți citi în numărul 22 din 30 mai