Serbia
20
clear sky

Ileana Ursu Nenadić (1954 – 2021) și Milan Nenadić (1947 – 2021)

Peste cei care i-au cunoscut și în lumea culturii s-a așternut o veste tristă: s-au stins din viață Ileana Ursu Nenadić și Milan Nenadić.  Poeți și traducători, s-au dedicat cu abnegație artei cuvântului scris.

Ileana Ursu Nenadić , născută la Zrenianin, a terminat școala elementară la Torac, Liceul la Zrenianin și Facultatea de Drept la Novi Sad.  Cariera ei împlinită de poet  s-a anunțat încă în copilăria ei, când  a publicat versuri în ,,Bucuria copiilor”, pe urmă în ,,Tribuna tineretului”, ,,Lumina” și ,,Libertatea”.  Debutul ei editorial a avut loc în anul 1978 cu volumul de poeme în limba sârbă ,,Pensiunea în bibliotecă” (Novi Sad, ,,Bratstvo i jedinstvo”). O bună parte din volumele de versuri le-a publicat la Editura ,,Libertatea”: ,,Grădina de cuvinte” (1979); ,,Abilitatea vrăjitoarei” (1981); ,,Omul-pasărea neagră” (1990); ,,Semne pe nisip” (1996), ,,Candelabru candid” (1998), ,,Nu mă numesc Noel” (2004), ,,Pe limba peștilor” (2007). La alte edituri i-au apărut următoarele volume: ,,Vreme za bašte“ (Novi Sad, ,,Stražilovo“ 1985), ,,Vrisnula je majka“ (1985; împreună cu  Milan Nenadić) și ,,Jelabuga”, ambele la  Zrenianin, Editura Bibliotecii ,,Žarko Zrenjanin“. La Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina i-a apărut cartea ,,Umbra și numele ei” / ,,Senka  i njeno ime”.

În  fișa de om de condei a Ilenei Ursu Nenadić intră și antologiile pe care le-a tradus și le-a redactat: ,,Pisci sa granice: zbornik radova”/ Scriitorii la frontierǎ: almanah, Seciani 1999; ,,Laptele verde al câmpiei: antologie de poezie a românilor din Serbia”/,,Zeleno mleko ravnice: antologija poezije Rumuna u Srbiji” (Smederevo, Arka, 2003); ,,Povestiri şi poezii pentru o mie de copii: lecturǎ pentru clasa a IV-a a şcolii elementare” (Belgrad, Institutul pentru Editarea Manualelor, 2008); ,,Antologija rumunske proze u Vojvodini”/,,Antologia prozei româneşti din Voivodina” (Panciova, Editura Libertatea, 2012).

Este deținătoarea mai multor premii literare, între care și Medalia ,,Eminescu” decernată de Guvernul României.

Ileana Ursu Nenadić are și o bogată fișă de traducător. A tradus în limba sârbă din opera lui Radu Gyr, Mihail I. Vlad, Carolina Ilica, Mircea Dinescu, Gheorghe Schwartz, Constantin Chiticaru, Florina Ilis, Mircea Cărtărescu. Semnează și traduceri din  poezia lui Milan Nenadić ,,Ukopna svila / Giulgiu de mătase” (bilingv) și Crișu Dascălu, ,,Sin razvratnog glagola” (bilingv), ambele apărute la Institutul pentru Cultură al Românilor din Voivodina. Printre cele mai notabile traduceri semnate Ileana Ursu Nenadić și Milan Nenadić se numără  ,,Luceafǎrul” de  Mihai Eminescu / ,,Svetlonoša”, Mihaj Eminesku (Vrbas, Editura Slovo, 1995) și   ,,Luceafărul & scrisorile”, Mihai Eminescu / ,,Večernik & pisma”/ Mihaj Eminesku” (Panciova, Editura Libertatea, 2000).

Milan Nenadić, unul dintre cei mai cunoscuți și cei mai premiați poeți sârbi, s-a născut în 1947 la Grkovci lângă Bosansko Grahovo.

După școlile pe care le-a frecventat în Bosansko Grahovo, Milan Nenadić s-a înscris la studii de literaturi iugoslave și limbă sârbocroată contemporană la Facultatea de Filosofie din Sarajevo. Poeziile lui sunt traduse în aproape toate limbile europene. A publicat peste douăzeci de volume de poezii, pornind de la ,,Stefanos”, care a apărut în 1971 la Sarajevo. Au urmat volumele: ,,Novi Stefanos” (Veselin Masleša, Sarajevo, 1974); ,,Opšti odar” (Sarajevo, 1978);  ,,Usamljena historija”  (Veselin Masleša, Sarajevo, 1979);  ,,Osvetna maska” (Prosveta, Belgrad, 1981); ,,Pesme” (BIGZ, Belgrad, 1984);  ,,Knjiga četvorice – Nova Jugoslavija” (Vranje, 1985,  împreună cu Zoran Vučić, Slobodan Stojadinović  și Miroslav Cera Mihajlović); ,,Opšti odar i druge pesme” (,,Svjetlost”, Sarajevo, 1985, împreună cu Ivan Kordić i Stevan Tontić); ,,Počinjem da biram – Panpublik” (Zrenjanin, 1988);  ,,Drhtanje u svodu” (,,Univerzitetska riječ, Nikšić, 1988); ,,Izabrane pesme” (Veselin Masleša, Sarajevo, 1989); ,,Beli Anđeo” (Biblioteca  „Žarko Zrenjanin”, Zrenianin, 1990); ,,Venac za Gavrila” (Biblioteca Populară „Danilo Kiš”, Vrbas, 1991); ,,Utočište” (Matica srpska, Novi Sad, 1994); ,,Sredovečan sako” (Književna zajednica, Novi Sad, 1995); ,,Ugrušak: nastavak Utočišta” (Matica srpska, Novi Sad, 1997);  ,,Suvi pečat” (,,Glas srpski, Banja Luka, 1998); ,,Opšti odar i nove pesme” (Oslobođenje, Sarajevo, 2000); ,,Noćna slika” (,,Imagine nocturnă”) – Libertatea, Panciova, 2001 (ediția sârbo-română); ,,Divlji bog Balkana” (Srpska književna zadruga, Beograd, 2003);  ,,Pola kapi rose: izabrane i nove pesme” (,,Orpheus”, Novi Sad, 2004); ,,Pesme” (selecție) (Književna zadruga, Banja Luka, 2005);  ,,Kamen sa imenom” (,,Stylos”, Novi Sad, 2006); ,,Gorko izobilje” (DNS Logos, Bačka Palanka, 2008; ,,Više od imanja” (selecție)  (Institutul Cultural al Voivodinei, Novi Sad, 2010); ,,Venac za Gavrila, zaveštanje” (Kairos, Sremski Karlovci, 2014); ,,Venac za Gavrila, zaveštanje” (Grafomark, Laktaši, 2014;  ediție diferită față de cea precedentă).

Milan Nenadić a deținut mai multe premii, între care și Decorația din partea Guvernului României în anul 2000.

Am pierdut doi oameni care puteau face încă multe pentru cultură.

Lumină lină și pace veșnică, Ileana și Milan!

Marina  ANCAIȚAN