În focar / interviu

Încă unsprezece școli se vor dota cu table interactive,proiectoare și laptopuri

Încă unsprezece școli se vor dota cu table interactive,proiectoare și laptopuri

Cu prof. Rodica Almăjan am discutat despre realizările pe care le-a făcut anul acesta, despre seminarul care pentru prima dată s-a organizat în limba română și la care au participat cadrele didactice, am mai discutat și despre școala din Uzdin, pentru care s-au făcut demersuri reușite și multe alte realizări pe care le-a făcut în cadrul Departamentului pentru Învățământ al C.N.M.N.R.

Anul trecut au fost dotate mai multe școli-licee cu laptopuri, table interactive, proiector și imprimante performante multifuncționale.
Ne oferiți câteva informații utile legate de acest subiect?

 • Da, anul trecut am participat la concursul deschis de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și am primit surse financiare, iar din banii primiți am cumpărat, pentru nouă școli din care două licee, liceul din Vârșeț și cel din Alibunar, tablă interactivă, proiector,laptop, iar patru dintre școli au primit și imprimante performante multifuncționale. Opt în Voivodina și una în Timoc din primele două proiecte.

Se vor aproviziona și anul acesta unele școli cu table interactive?

 • Anul acesta vom aproviziona încă unsprezece școli cu table interactive, proiector și laptop. Mai mult decât atât, vom finanța încă un seminar pentru învățătorii și profesorii care predau în limba română, seminar care este acreditat la ZUOV.

Ce demersurile ați intrepris pentru ca și elevii români să primească manuale electronice?

 • Am făcut toate demersurile pentru ca să primim și noi, românii, manuale electronice, fiindcă au fost traduse manualele de cultura plastică, biologie, matematică, chimie și informatică a caselor de editură Klett și Logos. Aceste case de editură, au site-ul lor pe internet unde sunt postate manualele electronice și acolo copiii pot direct, aplicând un cod, să intre pe site și să lucreze la oră cu profesorii.

Care activități au fost preocuparea primordială a membrilor Departamentului pentru Învățământ în cadrul Consiliului?

 • Din fiecare școală elementară, din cele două școli medii și de la Catedrele de românistică din Novi Sad și Belgrad și Facultatea de învățători și Școala Superioară de educatori, sunt angajați profesori pentru traducerea testelor la competiții, pentru scrierea programelor, pentru traducerea întrebărilor la examenul final, atât pentru clasa a opta cât și pentru elevii din anul patru care termină liceul și vor înscrie o facultate, cât și pentru traducerea documentelor școlare pentru ,,Prosvetni Pregled” și cataloagele electronice.
  Împreună cu profesorii ne-am dat părerea despre manualele traduse în limba română sau manualele originale cum sunt cele de Cultura muzicală, manualele care nu sunt editate numai de Institutul de Manuale din Belgrad, ci și manualele de exemplu biologie, matematică, cultură plastică, chimie, informatică care sunt editate la Klett și Novi Logos.
  Profesorii de limba română au participat la scrierea programelor pentru limba română și limba română cu elementele culturii naționale, atât pentru școlile elementare cât și pentru Liceul cu profil general și Școala Medie de Economie și Comerț iar profesorii de cultura plastică, cultura muzicală și istorie programele la cultura plastică, cultura muzicală și istorie. Aceste programe sunt tipărite în Monitorul oficial.

Vă rog să ne spuneți cum ați rezolvat problema legată de întârzierea tipăririi unor manuale, mai concret, cu cine ați discutat despre această problemă?

 • Din cauza numărului mic de elevi, manualele se tipăresc cu întârziere. În legătură cu această problemă am făcut demersuri, la Secretariatul Provincial pentru Învățământ, la Ministerul pentru Învățământ, la Ministerul pentru Drepturile Omului și a Dialogului și la Avocatul Poporului în Serbia și România iar pentru tipărirea de manuale și întârzierea acestora am vorbit cu doamna Silvia Davidoiu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Serbia, cu ideea ca manualele acceptate de către Institutul de Manuale din Belgrad să se tipărească în România.
  De asemenea, intenționăm să facem demersuri la minister ca profesorii de limba română să scrie manualele de limba română pentru toate clasele de Liceu cu profil general și Școala Medie de Economie și Comerț, iar profesorii de istorie să traducă istoria și să scrie anexa din istoria poporului român pentru ambele școli fiindcă s – a schimbat programa analitică și elevii au nevoie de manuale noi. Până acuma nu au fost scrise manualele la limba română pentru toate clasele iar la Școala Medie de Economie și Comerț nu au fost traduse manualele de istorie. Pe parcurs vom cere să fie traduse și manualele de cultura plastică, cultura muzicală iar pentru Școala Medie de Economie și Comerț, manualele de economie.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 42 din 16 octombrie 2021