Spiritualitate

Începuturile mişcării culturale la Satu Nou 1871-1914 (III)

Începuturile mişcării culturale la Satu Nou 1871-1914 (III)

Dintr-un alt text aflăm câteva detalii noi despre componenţa corului român din Satu Nou. Acesta a participat, anume, la ceremonia sfinţirii Capelei Ortodoxe Române din Doloave, localitate găsită tot în apropierea Panciovei, care a avut loc pe date de 22 octombrie 1872.

Sfinţirea capelei, adaptată în edificul şcolar în urma despărţirii bisericeşti de la Doloave, clădire pe care românii au primit-o cu ocazia separării, a fost săvârşită de primul administrator al Protopopiatului Ortodox Român al Panciovei, Simeon Dimitrievici, asistat de preoţii Pavel Militariu şi Petru Popoviciu. Corul din Satu Nou, care dă răspunsurile liturgice, este alcătuit din 13 membrii, şi anume Petru Mioşcu, Iosif Manciu, I. Rusovanu, L. Guguleanu, Stefan Balnojanu şi „8 învăţăcei, care cu ariile lor armonioase, compuse în quartet de dl Petru Mioşcu, învăţător în Satu Nou, puseră în sacră uimire pe toţi ascultătorii”. După terminarea slujbei de sfinţire a capelei, s-a organizat „un banchet strălucit, la care luară parte domni mai numeroşi”.
Toasturile, care erau atât de obişnuite în acele timpuri, au fost rostite de Protopopul Simeon Dimitrievici, ridicate în cinstea împăratului, a Mitropolitului Şaguna, a Episcopului Popasu şi a altor personalităţi, pe care autorul anonim al articolului nu le numeşte. „La toate aceste închinări, corul vocal prin diferite arii naţionale delecta pre ascultători şi primi din partea oaspeţilor nenumărate aplauze, şi astfel împreună se petrecu până noaptea târziu.”
În aceeaşi ordine de idei, concertul ţinut la Satu Nou pe data de 13/25 februarie 1875, „în favoarea fondului scolastic confesional din loc”, intenţia organizatorilor fiind de a arenda pământ pentru necesităţile şcolii confesionale. Pe lângă localnici, la eveniment participă spectatori şi din alte localităţi, precum: Nicolinţ, Sân-Mihai, Maramorac, desigur, luând în considerare faptul că astfel de evenimente culturale încă reprezentau o raritate în zonă, numărul reuniunilor culturale româneşti fiind în această perioadă încă deosebit de mic. Suma colectată de la biletele de intrare a fost de 54 florini şi 70 cr., donaţii benevole, fiind ajunse de la însăşi Episcopul Ioan Popasu (5 florini), secretarul consistorial Ioan Bartolomei (1 fl.), Arhimandritul Filaret Musta (1 fl.), profesorul de teologie I. Nemoianu (1 fl.), notarul comunal din Satu Nou, Nicolae Ciavoşchi (1 fl.) şi de la un avocat român anonim din Panciova (3,50 fl. în argint), care a mai donat şi câteva obiecte pentru necesităţile şcolii, dorind însă insistent să nu i se publice numele. Păcat pentru noi, căci astfel nu putem identifica această persoană care probabil îl reprezintă pe primul avocat român din oraşul de pe Timiş, găsit aici cu cel puţin jumătate de deceniu înaintea primului avocat român din Panciova, despre care avem date mai precise, Petru Tisu, venit aici la 1882. Din raportul corespondentului, de la acest concert mai aflăm şi alte date interesante. Anume, din banii colectaţi s-au cheltuit anumite sume pentru decorarea cortinei, iluminare şi „serviţiu”, pentru tipărirea biletelor, pentru muzică şi trimiterea invitaţiilor. Pentru toate acestea s-au cheltuit în total 36, 47 fl, dintre care cel mai mult pentru muzică – 10 florini.
Din aceasta putem să înţelegem că reuniunea nu avea formaţie muzicală proprie, ci desigur a fost nevoită să angajeze vreo orchestră sau taraf profesionist pentru această ocazie. La concertul „împreunat cu declamaţiuni şi cu dans”, au fost prezenţi şi „un număr considerabil de inteligenţă de alte neamuri”. În acest moment, corul este deja condus de învăţătorul Ştefan Albu, venit chiar pe atunci la Satu Nou, care „într-un timp foarte scurt a ştiu produce progres în cântări”.

Dr. Mircea MĂRAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 23 din 12 iunie 2021