Cultură

Încurajarea elevilor cu aptitudini creatoare

Încurajarea elevilor cu aptitudini creatoare

Pe data de 24 mai, la sediul Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” a avut loc întrunirea juriului pentru alegerea celor mai inspirate desene și picturi, dar și a celor mai bune lucrări literare.

Lucrările plastice au fost analizate de Constantin Grosu, pedagog și caricaturist, expert în creații plastice și Aneta Gașpar, grafician, licențiată în arte vizuale. Dânșii au studiat atent atât desenele, cât și picturile copiilor.
Lăudabilă şi de apreciat este munca elevilor care au participat la concursul ,,Universul copilăriei în localitatea mea”, dar cel mai important este faptul că a participat un număr impresionant de copii: 145 de lucrări plastice au ajuns din diferite localităţi româneşti unde există şcoli cu predare în limba română sau de la elevi care frecventează limba română în alte școli cu secții de predare în limba română.
Un juriu de specialitate în componența: Valentin Mic – director adjunct și redactor responsabil a.i. al săptămânalului ,,Libertatea”, Teodora Smolean, redactor responsabil a.i. al Editurii ,,Libertatea” și Adriana Petroi, ziaristă, au apreciat creațiile literare ale elevilor participanți la concursul revistei ,,Bucuria copiilor”.


Cu această ocazie, o apreciere a lucrărilor a făcut-o Teodora Smolean, care a declarat: ,,La concursul revistei ,,Bucuria copiilor” cu tema ,,Universul copilăriei în localitatea mea”, anunțat cu puțin timp în urmă, au sosit un număr însemnat de lucrări literare semnate de elevii școlilor din: Nicolinț, Sân-Mihai, Coștei, Uzdin, Torac, Grebenaț, Satu Nou, Ecica și Vlaicovăț. Acest concurs cu obiectivele de identificare și încurajare a elevilor cu aptitudini creatoare, precum și de cultivare a talentului creator în rândul elevilor de școală elementară, a avut un mare succes și îl consider o realizare deosebită inițiată de redactorul a.i. al revistei, Dan Mata. Ne bucură nespus de mult interesul elevilor pentru asemenea proiecte, ceea ce dovedește și numărul lucrărilor trimise, care a depășit așteptările noastre. Majoritatea lucrărilor au fost concepute pe subiect, elevii fiind inspirați de tema copilăriei, subiect apropiat vârstei lor. Ei au descirs, fie în compuneri, fie în versuri, cum percep copilăria și toate avantajele ei, cât de legați sunt de satul lor natal, de prieteni, de colegii de bancă, de natura ce-i înconjoară. Cele mai multe lucrări au sosit de la elevii din Coștei, Uzdin, Torac și Nicolinț. Toate lucrările au fost împărțite în două categorii: ciclul inferior și ciclul superior. Am apreciat lucrările care au avut o poveste, ținând cont de următoarele criterii: originalitatea temei și a stilului, gradul de complexitate al lucrării, corectitudinea exprimării (ortografie, punctuație), impactul mesajului transmis, respectarea normelor de tehnoredactare. Cele mai bune lucrări au fost premiate”.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 22 din 5 iunie 2021