Periscop local - Vârşeţ

ÎNȘTIINȚARE- Concurs muncă

ÎNȘTIINȚARE- Concurs muncă

DESPRE CONCURSUL PUBLIC PENTRU COMPLETAREA POSTURILOR DE MUNCĂ EXECUTIVE ÎN ORGANUL ADMINISTRATIV AL ORAȘULUI VÂRȘEȚ

În conformitate cu articolul 102, alineatul 2 al Legii angajării în provincia autonomă și în unitățile de autoguvernare locală („Monitorul Oficial al RS”, nr. 21/2016, 113 / 17,113 / 17 – alte legi, 95/18 și 86 / 19- altă lege), Administrația orașului Vârșeț anunță un concurs public pentru completarea următoarelor posturil de muncă:

  • Posturi de muncă pentru monitorizarea activităților instituțiilor publice în următoarele domenii: probleme copiilor, domeniul social, asistență medicală primară și asistență socială pentru sănătatea publică;
    • afaceri juridice normative pentru administrația orașului

Concursul a fost publicat și pe adresa de internet: www.vrsac.org.rs. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este de 15 zile și începe în ziua publicării anunțului public în ziarul „Politika”.

                                ADMINISTRAȚIA LOCALĂ A ORAȘULUI VÂRȘEȚ