Spiritualitate

Întâlnirea clericilor și a reprezentanților credincioșilor mireni din parohiile Vicariatului de Voivodina al Episcopiei Daciei Felix

Întâlnirea clericilor și a reprezentanților credincioșilor mireni din parohiile Vicariatului de Voivodina al Episcopiei Daciei Felix

Marți, 12 aprilie, în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Sân-Mihai, a avut loc întâlnirea clericilor și a reprezentanților credincioșilor mireni din parohiile Vicariatului de Voivodina al Episcopiei Daciei Felix.

Ședina a avut menirea de a reafirma legătura bisericească firească și tradițională dintre comunitățile de români din Voivodina, în contextul unor frământări provocate de alegerile organismelor parohiale din perioada 20-27 martie. Au fost prezenți toți clericii din Banatul sârbesc însoțiți de reprezentanți ai ceredincioșilor din parohii, membri ai consiliilor parohiale. Discuțiile s-au purtat în jurul întăririi unității de credință și neam a românilor din Serbia, și s-a întărit convingerea că fiind împreună vom putea trece peste toate greutățile ce vor apărea în cale. Hotărârile luate au vizat respectarea rânduielilor și a legiuirilor bisericești și a legilor Republicii Serbia, întrajutorarea interparohială și conlucrarea în Duhul Domnului Hristos, în pace, armonie și fără orgolii personale păguboase pentru comunitate. De asemenea, s-a luat la cunoștință că legiuirile bisericești apară proprietatea comunităților și activitatea lor religioasă și nu o știrbesc.


Toate aceste discuții au fost sintetizate într-o declarație comună prin care s-a arătat ascultarea față de Biserica Mamă, respectul cu care suntem datori să ne purtăm unii către alții și s-a arătat necesitatea întăririi legăturilor dintre comunitățile de români din Voivodina.
La această ședință, Prot. dr. Emanuel Tăpălagă, Vicar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Daciei Felix, a citit în fața tuturor celor prezenți următoarea declarație:
Noi, subsemnații, preoții și membrii mireni din Consiliile parohiale, alese conform Statutului pentru funcționarea și organizarea Bisericii Ortodoxe Române, pe data data 20-27 martie, din Vicariatul de Voivodina, din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Daciei Felix, întruniți astăzi, 12 aprilie 2022, în biserica cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sân-Mihai (Lokve), declarăm următoarele:
Vom fi ascultători față de Biserica Ortodoxă Română, adică, față de Sfântul Sinod al acesteia, față de Patriarhul nostru, față de chiriarhul (Episcopul) Episcopiei Daciei Felix.
Vom respecta întru totul Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.