Ecologie

Între Drava și Dunăre

Între Drava și Dunăre

Reuniunea Danurb+ din noiembrie s-a încheiat cu prezentarea proiectelor și a soluțiilor urbanistice pentru localitatea Sremski Karlovci din apropiere de Novi Sad. Aceste proiecte urbanistice au fost realizate de către echipe mixte formate din studenți și profesorii lor de la universitățile și facultățile de arhitectură partenere în cadrul Danurb+.

În luna noiembrie a anului trecut, Asociația ,,Euroland Banat” a participat, în calitate de partener, la proiectul Danurb+, la reuniunea internațională a partenerilor de proiect derulată la Novi Sad și la vizitele de studiu care au urmat reuniunii. Programul evenimentului a cuprins mai multe activități, organizate de către echipele de la ,,New Cultural Neighborhood” din Novi Sad și Nansen Dialogue Centre din Osijek care sunt, de asemenea, parteneri în proiect.
Relevantă în acest sens a fost vizita axată pe bune practici, care s-a derulat în regiuni învecinate din Serbia și Croația și care a mizat pe reliefarea manierei în care patrimoniul cultural local este pus în valoare. Orașe ca Sremski Karlovci, Novi Sad și Osijek au reprezentat puncte în jurul cărora s-au concentrat principalele sesiuni de lucru, în vreme ce exemplele de bună practică au acoperit resursele relevante pentru regiunea transfrontalieră avută în vedere. De la drumurile vinului din apropiere de Erdut, la Muzeul Vučedol din apropiere de Vukovar ori Muzeul Etnografic Beli Manastir sau atelierele de ceramică de Baranja, participanții au avut ocazia de a observa maniere concrete de valorificare sustenabilă a patrimoniului cultural local. Grație peisajului natural cu totul aparte, care și-a pus amprenta asupra modului de viață al locuitorilor din apropiere, parcul natural Kopački rit, situat între Drava și Dunăre, s-a bucurat de o atenție aparte.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 4 din 22 ianuarie 2022