Spiritualitate

Ioan Murgu, încă una din personalităţile marcante ale Bisericii Ortodoxe Române din Banatul sârbesc

Ioan Murgu, încă una din personalităţile marcante ale Bisericii Ortodoxe Române din Banatul sârbesc

A colaborat cu gazeta de la Caransebeş. Este născut la Petrovasâla, în anul 1867, ca fiu al Preotului Petru Murgu și nepot al Preotului Avram Murgu. În 1886 se înscrie la Institutul Teologic din Caransebeş, în cadrul căruia va deţine funcţia de vicepreşedinte al Societăţii de lectură a tinerimei teologice. La această funcţie, semnează raportul general despre activitatea acestei societăţi pe anul 1889, publicat în ,,Foaia Diecezană”.

Ca elev în anul trei, citeşte salutul adresat Episcopului Popasu cu ocazia zilei sale onomastice, text publicat şi el în întregime în ,,Foaia Diecezană”. Studiile şi le continuă la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, apoi funcţionează ca paroh la Sasca Montană şi, în sfârşit, în anul 1924, ocupă scaunul protopresbiteral al Panciovei, cu sediul la Satu Nou, întorcându-se astfel în ţinutul natal. În decursul carierei sale preoţeşti, a mai publicat texte cu caracter teologic şi prin alte reviste, printre care Revista Teologică din Sibiu şi, în special, în presa în limba română din Iugoslavia interbelică.

Paroh la Srediștea Mică (Pârneaora) și administrator al Protopopiatului Ortodox Român al Vârșețului, Mihai Juică (1845-1910) s-a distins ca un preot exemplar, implicat în afacerile bisericești, culturale, școlare și publicistice ale epocii sale. Ca publicist, s-a remarcat printre altele și ca un fidel și competent colaborator al ,,Foii Diecezane”. Consemnăm, printre altele, oda dedicată episcopului diecezan Nicolae Popea, dar în special dorim să menționăm foiletonul cu conținut teologic, intitulat „Esplicarea faptelor sânților apostoli”, publicat în mai multe numere ale gazetei în anul 1891.

Dr. Mircea MĂRAN, istoric

Articolul integral îl puteți citi în numărul 48 din 2 decembrie