Periscop local - Panciova

Ionel Crăinean din Satu-Nou

Ionel Crăinean din Satu-Nou

Băiat capabil de performanțe superioare, dotat cu un auz muzical absolut și cu o capacitate imensă pentru reproducerea autentică a pieselor muzicale. Un talent incontestabil, ieșit din comun.

Că muzica a intrat direct în ambele comori ale inimiii copiilor și tinerilor noștri este un fapt adevărat și demn de menționat.

Acest lucru ni-l dovedește și tânărul trompetist Ionel Crăinean din Satu-Nou. L-am vizitat la domiciliu, iar el mi-a cântat două melodii populare, o doină și un joc de doi.

Tânărul mi-a executat melodiile corect, cu mare voință și excepțional de bine din aspect muzical.

Prima dată mi-a cântat jocul de doi ,,Buruiana”, cu patru forme muzicale, exact așa cum să și cântă la radio și la televiziune. Am observat pe fața tănărului o voință mare, un entuziasm și o virtuozitate solidă pentru anii lui.

De asemenea, Ionel mi-a cântat și o doină foarte corect, aplicând dinamica și respecând toate elementele artei muzicale. Doina respectivă a interpretat-o cu mare duioșie, cu ardoare specifică, cu un nou ecou și un stil caracteristic şi de mare valoare artistică.

Avea deja format un stil individual propriu, dar interpretarea era atât de maestrală încât n-aș fi putut crede că un tânăr de 18-19 de ani poate interpreta atât de bine o astfel de doină fără acopaniament muzical.

Ionel avansează zilnic, în dependență de exercițiile pe care le execută. Caută inovații și singur își desăvârșește tehnica avansării sale. Dispune de o amploare ornamentală. Cântarea doinelor îl fascinează.

Ionel MĂLAIMARE

Articolul integral îl puteți citi în numărul 2 din 16 ianuarie 2021