Cultură

Istoria nu ar fi istorie fără oameni și fără activitatea lor

Istoria nu ar fi istorie fără oameni și fără activitatea lor

De curând ieșit de sub tipar cartea ,,Aurel Uroș. Articole și studii”, ediție îngrijită de dr. Mircea Măran. Editor este Centrul de Studii Banatice din Vârșeț.

În prefața cărții, pe care o semnează Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcopul Daciei Felix, putem citi un text amplu care face referire atât la lucrarea de față, cât și la autorul lucrării. Redăm un fragment din prefață: ,,Volumul intitulat «Aurel Uroș. Articole și studii», îngrijit și semnat de domnul profesor dr. Mircea Măran, un harnic și iscusit cercetător al istoriei din regiunea Banatului sârbesc și nu numai, constituie o mărturie actuală a faptului că istoria nu ar fi istorie fără oameni și fără activitatea lor. Istoria are în centru persoana aflată în marea sa misiune de devenire, de afirmare, de împlinire.

Ea, istoria, pune în lumină oameni care au fost; mai mult, istoria însăși este scrisă și transmisă de oameni. Prin urmare se poate afirma fără nicio tăgadă că istoria apropie oameni, îi leagă, îi aduce împreună. Istoria nu este o simplă expunere cronologică de fapte și persoane; menirea istoriei nu este neapărat una informativ-descriptivă, ci mai degrabă de a lega, de a apropia generații, de a construi punți între oameni, de a consolida comunități. Iar acest aspect reiese fără echivoc și din conținutul volumului de față, care, prin strădania domnului profesor dr. Mircea Măran, ne familiarizează cu personalitatea unuia dintre cei mai harnici slujitori ai Sfântului Altar din spațiul actualului Banat sârbesc.

Este vorba despre părintele protopop vicar Aurel Uroș Doloveanu (1910-1984), un slujitor devotat lui Hristos și Bisericii Sale și, totodată, un patriot român, prieten de nădejde al românilor din Banatul sârbesc, care și-a pus întreaga viață și activitate în slujba Bisericii și a credincioșilor români pe care i-a păstorit pe parcursul mai multor decenii ale veacului trecut. Lucrarea de față nu este prima cercetare a domnului profesor dr. Mircea Măran în ceea ce îl privește pe părintele protopop vicar Aurel Uroș. Domnul Mircea Măran a scris despre părintele Uroș în mai multe rânduri.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 46 din 18 noiembrie