În focar / interviu

Iubirea, cuvântul ce redă filosofia unui artist ale cărui cântece sunt eterne

Iubirea, cuvântul ce redă filosofia unui artist ale cărui cântece sunt eterne

Conform credinţelor românilor din Serbia de Est, omul trăieşte şi după moarte, atât cât îi este păstrată memoria. Din această cauză, se acordă o mare atenţie riturilor cu privire la persoana decedată, cu intenţia de a-i păstra amintirea. Memoria lui Staniša Paunović, una dintre cele mai mari şi cele mai importante personalităţi ale muzicii româneşti, o păstrează familia şi oamenii apropiaţi, dar şi Asociaţia ,,Valea Daisi” din Turia, în frunte cu Slađan Marjanović.

Această asociaţie organizează în fiecare an festivalul închinat activităţii şi operei acestui artist. Fără îndoială, Staniša a meritat viaţă veşnică prin cântecele sale, dar pentru ca acestea să aibă şi în viitor o influenţă asupra generaţiilor tinere este necesară o asemenea manifestare. Prin cântece ne păstrăm limba şi sperăm că în acest mod cineva se va arăta interesat să transmită mai departe tradiţia populară. Subliniem că la organizarea acestei manifestări participă şi familia Paunović.
Anul acesta, manifestarea a inaugurat-o preotul Ial Bobu Lui din Ćuprija, un oaspete bine venit în casele din Braničevski okrug. Consilierul Ambasadei României la Belgrad, Andrei Abrudan, i-a salutat pe toţi cei prezenţi în numele Ambasadei şi a susţinut acest eveniment. Vlasta Baciloć din satul Krivelj, în apropiere de Bor, a făcut un toast în limba română. În continuare, Deni Olar, Adriana Jovanović, Saša Dražilović, Dijana Prpeljak, Goran Mijajlović şi Ljubica Krinić au interpretat cântecele lui Staniša Paunović.

Jasmina GLIŠIĆ

integral îl puteți citi în numărul 34 din 20 august