Serbia
37
clear sky

Lansarea cărţii ,,Portul popular românesc din Banat – unitate prin diversitate”, a autoarei dr. Daniela Barbulov Popov

Sâmbătă, 26 august, în incinta Teatrului Naţional ,,Sterija” din Vârşeţ, a avut loc lansarea cărţii ,,Portul popular românesc din Banat – unitate prin diversitate” semnată de dr. Daniela Barbulov Popov, editată de Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina din Zrenianin. Cu prilejul acestui eveniment, dr. Daniela Barbulov Popov a prezentat o expoziţie de fotografii a portului popular autentic al românilor din Voivodina.

În numele Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Alina Iorga s-a adresat onoratului public, mulțumind pentru prezență, menţionând printre altele că, menirea acestei instituţii de cultură este şi păstrarea patrimoniului cultural, material şi imaterial care în fiecare an se străduieşte să contribuie la o mai bună înţelegere a activităţii Institutului de Cultură al Românilor prin organizarea manifestărilor adiacente. Cu acest prilej, colaboratorii acestei instituţii culturale au adus la Vârşeţ o parte din zestrea românilor de pe aceste meleaguri, editând o carte de valoare referitor la păstrarea portului românesc din Banat, a autoarei dr. Daniela Barbulov Popov.

Camelia Bugar, colaboratoare la Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, a citit din recenzia cărţii semnată de dr. Doina Işfănoni, istoric de artă, cercetător etnolog, încheind cu următoarea propoziţie:
,,Informaţiile pe care le reuneşte această carte îşi aduc aportul la dezvoltarea cunoaşterii costumului popular românesc, contribuind la înţelegerea prestigiului de care s-a bucurat acesta în viaţa românilor bănăţeni. Practic, prin costum românii din Banatul sârbesc nu au încetat niciodată să existe, exprimându-şi identitatea, ori de câte ori, îmbrăcau asemenea veşminte.”

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 35 din 2 septembrie