Cultură

Libertatea lingvistică în poezia conceptuală

Libertatea lingvistică în poezia conceptuală

Cel mai nou volum de poezii al lui Slavco Almăjan ne aduce în prim plan o poezie conceptuală. ,,Insula plutitoare”, cea de-a 26-a carte apărută cu sigla Editurii ,,Libertatea” din Panciova, extinde discursul poetic al acestui autor, care este în pas cu timpul, cu o percepție a contemporaneității în expresia poetică, un volum în care-și fixează fizionomia artistică, parcă invariabilă. Și prin aceste versuri, autorul confirmă că este un ostenitor al literelor, un spirit ordonat, înzestrat cu o vie curiozitate literară, cu un ascuți spirit critic și cu o înțelegere intimă a valorilor cuvântului.

Aparenta simplitate care face cartea ,,Insula plutitoare” uşor de citit e compusă atent, cadru cu cadru, iar prin versurile sale știe cum să te facă să rezonezi cu ea, totul cu un ritm vioi şi bine proporţionat. Acestui ingenios fir epic despre memorie şi adevăr, ţesut pe undeva și cu nuanțe de ironie şi bătând spre o realitate uşor recognoscibilă: „…În timp ce noi rămânem decolorați / Fără carismă fără diversitate / Intoxicați de banalitate / De idei putrede de ritm degradat…” (,,În plan personal”), celor peste optzeci de poezii i se adaugă o poveste – un roman versificat ,,Plaja sălbatică”. Deşi gustul pe care ţi-l lasă cartea e dulce-amărui, prin poezia ,,Transmite realitatea mai departe” poetul transmite și gânduri optimiste: „Transmite realitatea mai departe / Ieși din mantaua de ceață… Nu uita că realitatea mereu întinerește / Viața a fost și a rămas o carte paralelă / Așadar la mică distanță de spaimele noastre / Se află splendorile frumuseții.”

Teodora SMOLEAN

integral îl puteți citi în numărul 43 din 22 octombrie