Lumea femeii

Limba română și valoarea ei în plan economic în Serbia

Limba română și valoarea ei în plan economic în Serbia

Doctor la secția Limba, literatura și cultura română, la Facultatea de Filologie, Universitatea din Belgrad. Dr.Mirjana Ćorković, are o vastă experiență în cercetarea limbii, literaturii și culturii minorității române din Voivodina dintr-o perspectivă interdisciplinară, concentrându-se pe subiecte ale memoriei culturale și construcției identității.

Este autoarea unor lucrări despre ideologiile lingvistice în literatura română din Voivodina, politica lingvistică educațională a UE și Serbia și statutul limbilor minoritare și regionale în sistemul de învățământ sârb.
Recent, dr.Mirjana Ćorković a participat la Simpozionul Internațional „Limbile Minoritare și Multilingvismul în Serbia și Europa Centrală și de Est”. Despre buna desfășurare a acestui simpozion, a menționat:

Am avut ocazia să ascultăm patru profesori de la Facultatea de Filologie, Universitatea din Belgrad: dr. Ranko Bugarski a vorbit despre experiența sa legată de elaborarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, apoi dr. Ljudmila Popović a vorbit despre limbile minoritare din Serbia din perspectiva Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, dr. Dalibor Sokolović a discutat despre rolul educației în situația actuală a limbii slovace ca limbă minoritară în Serbia (Vojvodina), iar dr. Mirjana Ćorković a vorbit despre învățarea limbii române și valoarea ei în plan economic în Serbia, o cercetare susținută de Fondul Științific al Republicii Serbia, Grantul nr. 7736100, Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia – VLingS. Pe lângă aceste lucrări, dr. Edita Andrić de la Facultatea de Filosofie din Novi Sad a prezentat o lucrare despre formele de predare a limbii maghiare în Vojvodina, iar dr. Marija Aleksandrović de la Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Pavlov” din Vârșeț a vorbit despre provocările cu care se confruntă limba romani în educația din Serbia astăzi și care sunt perspectivele posibile pentru dezvoltarea acesteia. Lucrările simpozionului au continuat în orele de după amiază, moderate de dr. Marija Mandić de la Institutul de Balcanologie al Academiei (SANU). Au participat reprezentanții instituțiilor de învățământ relevante din Serbia: msr. Anamarija Viček de la Ministerul Educației, Janoš Puškap și dr. Danijela Radović de la Institutul Pedagogic din Vojvodina, prof. Mirjana Savanov din Donji Tavankut, precum și directorul Școlii Gimnaziale „Ivan Milutinović” și„Ivica Stipić” din Subotica.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 19 din 7 mai 2022