Periscop local - Vârşeţ

Lucrări însemnate la rețeaua de ape

Lucrări însemnate la rețeaua de ape

În localitatea Râtișor, pe parcursul iernii, au fost efectuate lucrări importante pentru îmbunătățirea infrastructurii locale. Serviciul de canalizare al Întreprinderii Edilitar-Publice „Drugi Oktobar” a finalizat lucrările de reabilitare a canalizării pluviale, cu o lungime de 200 de metri, pe strada principală din Râtișor. Aceste lucrări vizează îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă, precum și colectarea și evacuarea eficientă a apelor uzate și pluviale.

Finanțarea acestor lucrări a fost asigurată prin modificarea programului anual de construcții și întreținere a infrastructurii comunale. În urma solicitărilor membrilor comunității locale, aceste lucrări au fost executate într-un timp record, spre bucuria locuitorilor.

Această investiție este deosebit de importantă pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în acest pitoresc sat aparținând orașului Vârșeț.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 4 din 27 ianuarie