Reflecţii

,,Lumina”deschizătoare de zări

,,Lumina”deschizătoare de zări

Numărul doi al revistei ,,Lumina” din acest an vine în zilele noastre exact aşa cum îi spune numele – cu căldură, cu raze care ne învăluie într-un nimb al artelor. Este precum un soare care luceşte mereu, precum o torţă care arde necontenit din 1947.

Aceste afirmaţii le confirmă numărul 2 al ,,Luminii” din serie nouă, ce are conţinut diversificat. Observăm, încă de pe copertă, că revista a îmbrăcat veşminte noi sub forma unui nou design şi a unui nou logo care îi fac cinste înainte de a împlini, la anul, 75 de ani.
Până la marea aniversare, ne delectăm citind conţinutul pregătit de redacţie în frunte cu redactorul-şef ad-interim, drd. Mărioara Sfera care ne îndeamnă, în editorial, să ,,punem accentul mai mult pe emoţii, sentimente, idei creative, înţelegere, prietenie, dragoste, credinţă, artă, cultură etc. pentru că acestea ne vor salva din vâltoarea în care am alunecat…”. Este lesne de observat, încă din primele pagini, că aceste valori se regăsesc în ,,Lumina”, că aceasta le reuneşte sub numele măreţ pe care îl poartă.
Cuvintele ţesute pe hârtie se împletesc cu lucrările artistului plastic Emil Sfera din Panciova, care s-a ocupat de ilustrarea întregului număr. Melanjul culorilor şi al cuvântului scris ne încântă din primele pagini. Lucrările lui Emil Sfera fac parte dintr-un ciclu în care sunt redate mâinile. E şi aici un simbolism, deoarece, conduşi de mâna artei, ne plimbăm prin grădina în care nu înfloresc decât artele şi cultura. E o mână întinsă către o lume care ne încălzeşte sufletele, ne îmbogăţeşte bagajul de cunoştinţe, ne destinde şi ne face să găsim frumosul în fiecare zi.
Numărul de faţă al ,,Luminii” se deschide cu un text amplu despre aniversarea a 76 de ani şi, totodată, a jubileului de 75 de ani ai Casei de Presă şi Editură ,,Libertatea”, care editează revista ,,Lumina”. Despre evenimentul care a avut loc în luna mai scrie Sanela Crăinean la secţiunea ,,Jubileu”, în textul ,,Cronologie scrisă cu litere neşterse în presa vremii”.
Următoarele pagini sunt destinate scriitorului Nicolae Petrescu – Redi din Prahova, a cărui carte de aforisme a apărut anul acesta în traducere sârbă cu titlul ,,Suze s periskopom” (Editura ,,Alma”, Belgrad). Traducător este Vasa Barbu, iar prefaţa este semnată de Aleksandar Čotrić, al cărui text îl citim în ,,Lumina”.

Marina ANCAIŢAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 36 din 4 septembrie 2021