În focar / interviu

Mai multe manuale în limba română

Mai multe manuale în limba română

În procesul de formare a personalității elevilor și a maturizării lor, un loc deosebit îl ocupă și manualele școlare. Despre manualele școlare și nu numai, am discutat cu doamna Romanta Iovanovici, Director al Departamentului din Novi Sad al Institutului de Manuale din Belgrad

Doamna dr. Romanţa Iovanovici, în calitate de director al Departamentului din Novi Sad al Institutului de Manuale, vă rog să ne spuneți care sunt problemele pe care, în momentul de față, Institutul de Manuale le întâmpină?

  • Este cunoscut faptul că obiectivul general al frecventării cursurilor este lărgirea și aprofundarea cunoștințelor din toate materiile pe care elevii le însușesc în școală, în primul rând, a celor de limbă maternă la care se adaugă și avansarea abilităților lingvistice și funcționale; dezvoltarea atitudinii pozitive față de citire, dezvoltarea capacității de interpretare a materiei însușite, precum și aplicarea în practică a cunoștințelor acaparate de-a lungul anilor de școlarizare. Pentru realizarea cu succes a acestor obiective și a multor altora, în procesul de formare a personalității elevilor și maturizării lor, bineînțeles că un loc deosebit îl ocupă și manualele școlare. Acestea sunt unul dintre instrumentele didactice relevante pentru însușirea materiei în sistemul educațional. Având în vedere că sistemul educațional este în curs de reformă, la Departamentul din Novi Sad al Institutului de Manuale se desfășoară o activitate susținută de elaborare a manualelor noi pentru toate materiile care se predau în școlile elementare în care învățământul se desfășoară în limbile minorităților naționale pe teritoriul P.A. Voivodina. Cu regret pot constata că din an în an la Institut ne confruntăm cu probleme tot mai mari, în primul rând de ordin financiar, care se reflectă și asupra activității de editare a manualelor. Apariția multor case de editură particulare, care deja de aproape două decenii practică și editarea manualelor au făcut ca Institutul să plaseze pe piață, din an în an tot, mai puține manuale, și implicit să i se agraveze situația financiară, având în vedere faptul că Institutul nu este o întreprindere publică bugetară, gestionarea lui fiind bazată pe principiul de autofinanțare.

Cum V-ați adaptat schimbărilor care au avut loc, și aici mă refer la părăsirea clădirii în care Institutul de Manuale a existat şi a funcţionat peste 50 de ani ?

  • Anul trecut a fost pentru noi un foarte dificil, având în vedere faptul că prin Legea privind retrocedarea imobilelor am fost nevoiți să părăsim clădirea în care Departamentul Institutului de Manuale din Novi Sad a funcţionat mai mult de 50 de ani. Mutarea a fost efectuată în plină pandemie provocată de Covid-19 și noi ne-am mutat într-un spațiu mult mai mic, în condiții modeste, câteva luni fără calculatoare și spațiu amenajat pentru necesitățile activităților de redactare. După această perioadă, care a lăsat anumite consecinţe negative asupra activităţii Institutului, am încercat să ne organizăm cât mai bine şi să recuperăm ceea ce nu am putut să realizăm anul trecut.

Presupun că, din cauza acestor schimbări ați întâmpinat și unele dificultăți, iar întrebarea mea este, ați reușit să recuperați ceea ce nu s-a putut realiza anul trecut?

  • Anul acesta ne-am străduit să tipărim cât mai multe manuale noi pentru elevii care frecventează cursurile în limba română și să încercăm să recuperăm aceea ce nu am putut din motivele deja amintite să realizăm anul trecut. Bineînțeles că este imposibil într-un timp atât de scurt să elaborăm un număr atât de mare de manuale, dar depunem și în continuare eforturi să terminăm cât mai multe, având în vedere că anul acesta, la numărul de manuale din anul trecut a fost adăugat un număr de peste 20 de manuale noi pentru clasele a III-a și a VII-a.

Problemele de natură organizatorică şi tehnică cu care v-ați confruntat cum le-ați rezolvat, sau ele încă mai există ?

  • Problema esențială cu care ne-am confruntat, de la bun început la mijlocul anului trecut, și anume spațiul în care se desfășoară activitățile Departamentului Institutului, nu a fost rezolvată până în prezent. Ne-am adresat la mai multe instituții atât republicate, cât și provinciale, dar fără niciun răspuns concret. Evident că nimeni nu este interesat să se implice în rezolvarea acestei probleme. Sperăm că într-un viitor apropiat această problemă a noastră va fi pusă pe ordinea de zi a instituțiilor relevante și că se va găsi un spațiu adecvat pentru munca pe care Institutul o desfășoară neîntrerupt, din anul 1965, când a fost înființat de Provincia Autonomă Voivodina ca Institut Provincial pentru Editarea Manualelor, până în prezent, ca Departament al Institutului de Manuale din Belgrad.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 9 octombrie 2021