Spiritualitate

Maica bucuriei noastre

Maica bucuriei noastre

În Crez mărturisim că Mântuitorul Iisus Hristos s-a pogorât din ceruri pentru noi şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi s-a făcut om. Acest adevăr al credinţei noastre, stabilit astfel de Sfinţii Părinţi participanţi la Sinodul I Ecumenic din anul 325 d.Hr., precum şi faptul că în această perioadă prăznuim Adormirea Maicii Domnului, ne aducem din nou aminte de cea care este Maica noastră, a tuturor celor ce credem. Aceasta m-a provocat să scriu din nou despre Fecioara Maria – Maica Domnului. Trebuie să mărturisim adevărul, chiar dacă el nu ne este favorabil întotdeauna. Şi adevărul este că nu cunoaştem foarte multe despre Maica Domnului. Poate cuvintele mele vor stârni în cugetul vostru dorinţa de a cunoaşte mai mult.

Știm că părinţii ei au fost drepții Ioachim şi Ana, din Nazaret, care nu s-au bucurat de copii până la bătrâneţe. Dumnezeu a ascultat rugăciunile lor fierbinţi şi le-a dăruit o fiică, căreia i-au pus numele Maria. La trei ani este dusă în Templul din Ierusalim, unde petrece 12 ani. După ieşirea din Templu, Arhanghelul Gavriil îi vesteşte că a fost aleasă să fie Maica Mântuitorului Lumii. Îngerul trimis de Dumnezeu îi spune: ,,Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea celui Preaînalt te va umbri, pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din tine, se va chema Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1, 35).

Sfânta Fecioară păstrează în taină vestea cea bună a îngerului şi se supune cu evlavie voii lui Dumnezeu. Viaţa ei a devenit din acel moment o continuă dăruire lui Dumnezeu şi o jertfă pentru ducerea la îndeplinire a voii Creatorului. Se logodeşte cu Iosif, un bătrân înțelept din neamul ei, şi peste puţină vreme naşte pe Iisus în ieslea din Betleem, devenind astfel Născătoare de Dumnezeu. Şi după naştere rămâne tot fecioară, şi Iosif nu a fost şi nu a devenit nici după naşterea lui Iisus soţul natural al Mariei, ci a rămas mai departe protectorul Sfintei Fecioare.

Urmează fuga în Egipt, şi reîntoarcerea în Nazaret după ce trece pericolul pentru prunc. Acolo, în Nazaret, aproape 30 de ani familia sfântă duce o viaţă necunoscută de lumea mare.

Pr. Petru BERBENTIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 32 din 12 august