Cultură

Manifestare tradițională a cuvântului scris

Manifestare tradițională a cuvântului scris

Pe 20 decembrie, la Casa Institutului din Zrenianin a avut loc cel de-al IX-lea Salon Internaţional 2022 ,,Cărţi şi publicaţii româneşti”, organizat de Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina. Manifestarea tradiţională a reunit la Zrenianin, case de presă și editură, fundaţii, instituţii şi societăţi literare din Voivodina (Novi Sad, Panciova, Zrenianin, Uzdin şi Torac) şi din România – Judeţele Caraş-Severin și Timiş (Reşiţa şi Timişoara).

Evenimentul a constituit un cadru perfect de evidenţiere şi propagare a cărţilor şi publicaţiilor româneşti, apărute de sub teascurile tiparului la 9 standuri, care reprezentau editurile participante la această manifestare a cuvântului scris, organizată la Zrenianin. La ediţia din acest an au fost prezente nouă edituri: C.P.E. ,,Libertatea” din Panciova, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina – Zrenianin, Institutul pentru Editarea Manualelor – Novi Sad, Societatea /Fundaţia de Etnografie şi Folclor din Voivodina – Torac, S.L.A. Tibiscus – Uzdin, David Press Print – Timișoara, Biblioteca Judeţeană ,,Paul Iorgovici” – Reșița (Caraș-Severin) și Editura ,,Tim” – Reșița care au expus cărţi ale editurilor din producția proprie.

În numele organizatorului, discursul inaugural a fost rostit de Tordor Ursu, directorul I.C.R.V, care a salutat asistenţa, mulţumind tuturor participanţilor din Serbia şi România pentru prezenţă şi colaborare la realizarea Salonului din acest an, invitând redactorii responsabili ai editurilor şi reprezentanţii instituţiilor să prezinte cărţile şi editurile publicate. Primul vorbitor, care a prezentat noutățile editoriale la ediţia a IX-a a Salonului Internaţional ,,Cărţi şi publicaţii româneşti” a fost Vasile Barbu, președinte și redactor al Editurii S.L.A. Tibiscus – Uzdin. Vasile Barbu a menţionat: ,,Reprezint editura Tibiscus – Uzdin, care a luat ființă în anul 1990, fiind o editură independentă, nu suntem pe umerii nimănui.

Dan MATA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 53 din 7 ianuarie